Förberedande Nivå Pris Studietimmar Förutsättningar Mer info
Förberedande utbildning Förberedande 1 800 kr ca 35 h Dator, internet, ordbehandlingsprogram Klickar här
Utbildning grundnivå Nivå Pris Studietimmar Förkunskapskrav Mer information
HUI – Intro Grundnivå 499 kr 4 h Dator, internet, ordbehandlingsprogram Klicka här
HUA/Besökshundspaketet Grundnivå 16 997 kr 155 h Dator, internet, ordbehandlingsprogram
Kunskaper om den målgrupp du ska arbeta
med som vård, skola och omsorg
Klicka här