Sara Karlberg
Sara KarlbergLärare / VD / Ägare
Finns på orten: Strömsholm

Sara Karlberg äger Sociala Tjänstehundar i Sverige AB där Svenska Terapihundskolan ingår. Tillsammans med Helena Eriksson har hon skrivit boken Sociala tjänstehundar – Omsorg utan ord samt skapat podden Hälsans Hundar – en podd om sociala tjäntehundar. Sara själv arbetar med sina hundar inom framför allt äldreomsorg och skola

Sara började banan inom djurassisterade interventioner 2008 då hon utbildade sig och pinschern Alfonz till terapihundsteam. De har arbetat på ett stort antal förskolor främst i Huddinge (Stockholm). Där utvecklades även Fadderhundskonceptet vilket är framtaget med fokus på barns empati, respekt och ansvar. Det är ett läromaterial för djurassisterade interventioner som riktar sig mot förskolebarn och skolbarn samt ungdomar. Materialet har allt ifrån samarbetsövningar till målarblad och sagobok där allt är kopplat till läroplanen. Med start som barnskötare har intresset för arbete med barn bara ökat. Sara tog ett litet sidospår som resulterade i en kandidatexamen i medie och kommunikationsvetenskap samt en utbildning till tv-producent och tv-fotograf. Efter fyra år i tv-branschen styrdes kosan tillbaka till vård, skola och omsorg vilket alltså resulterade ibland annat Svenska Terapihundskolan.

Eftersom utbildning är en passion hos Sara hittar hon ständigt nya ämnen att läsa. I jakten på att vilja vidareutbilda sig inom djurassisterade interventioner fann hon Harcum College och deras kurs Animal Assisted Therapy som hon läste. Lika så har kurser i neuropsykiatriska funktionsnedsättningar avklarats såväl som antrozoologi, folkhälsovetenskap, rehabiliteringsvetenskap, hundens beteendebiologi samt utbildning och undervisning av vuxna. Vidare har Sara även utbildat sig i hälsoekonomi, och validering av kunskap. Sara strävar efter att hela tiden hålla sig uppdaterad och ligga i framkant vad gäller relationen mellan människa och hund, det som kallas human-animal bond. Förutom detta är hon hundinstruktör, gått utbildning i advanced animal training, chickencamp (klickerträning) samt ”reading dogs in animal assisted interventions” på Oakland University.

Sara driver Sociala Tjänstehundar i Sverige AB/Svenska Terapihundskolan på heltid och syns ofta ute i sammanhang som berör just sociala tjänstehundar. Hon sitter i styrelsen för den internationella branschorganisationen IAHAIO www.iahaio.org samt hjälper ofta SLU med information till forskningsrapporter. Hon är en populär föreläsare gällande hund i vård, skola och omsorg. Hon ser samarbete med andra organisationer som den enda vägen för ett mer samstämmigt Sverige när det kommer till att främja sociala tjänstehundar i samhället och inom vård, skola och omsorg.

Medie & Kommunikationsvetenskap 180 hp – kandidat examen – Södertörns Högskola
Rehabiliteringsvetenskap/Arbetsinriktad rehabilitering – Malmö Högskola
Folkhälsovetenskap – Uppsala Universitet
Hälsoekonomiska Utvärderingsmetoder – Karlstad Universitet
Utbildning och handledning av vuxna – Malmö Högskola
Hundens Beteendebiologi 1 och 2 – Linköpings universitet
Validering i praktiken – Linköpings universitet
Antrozoologi – Open University Holland
Animal Assisted Interventions – Harcum College
Dog Behavior / Training for AAI Providers Certificate – Center for Human Animal Interventions/Oakland University

Instruktörsutbildning – Hundsteg
Terapihundsutbildning – Hundsteg
BPH Beskrivare – Svenska Kennelklubben
Advanced animal training – Illis ABC
Chicken camp – Dala hundservice
Friskvårdsinstruktör – Hundsteg
Valputveckling – Hundsteg

Johanna Rosendahl
Johanna RosendahlLärare/Instruktör/Administrativt arbete
Finns på orten: Strömsholm

Johanna började sin bana som ägare till Finska Terapihundskolan Kb och instruktör på utbildningarna i Finland. En flytt till Sverige resulterade i att hon började arbeta för Svenska Terapihundskolan mer och mer och vid årsskiftet 2020/2021 säljer hon Finska Terapihundskolan till Renja Hakkala.

För Svenska Terapihundskolan håller hon i skolhundsutbildning samt är ansvarig för Svenska Terapihundskolans YH-utbildning till skolhundspedagog.

Johanna har arbetat tillsammans med tollaren Tellus inom skolan med barn med specialbehov, men teamet har även en del uppdrag inom vård och omsorg.

Johanna har även ett stort specialintresse för förebyggande friskvård för hund och driver utbildningsföretaget Nordic School of Dog Education, som främst är verksamt i Sverige, där hon är bosatt. Har tidigare även drivit hundsim och rehab i Vasa, Österbotten.

 • Pedagogie Magister
 • Terapi- och skolhundsförare
 • Fysioterapeut för hund
 • Hundmassör
 • Friskvårdskonsult för hund
 • Allmänlydnadsinstruktör
 • Rallylydnadsinstruktör
Louise Tigerhielm
Louise TigerhielmInstruktör / Lärare
Finns på orterna: Vollsjö, Lund och Göteborg

Louise driver företaget Hundantaget där hon tar emot hundar och ägare för kurser, friskvård, träningar och beteendekonsultationer. Friskvården har alltid varit en trygg grund för Louise då hon tidigt kopplade att samspel genom rörelse var en värdefull nyckel till tillit och relationsutveckling. Louise äger idag 2 hanhundar – två rottweiler. Båda hundarna riktas mot att arbeta med tjänstehundsverksamheten profilerat mot barn. Louise arbetar även som lärare på Hundsteg där hon utbildar blivande hundinstruktörer och Friskvårdsinstruktörer. Louise är en riktig hundnörd, gräver gärna ner sig i forskning och studier, älskar fysträning, doga, näringslära och att bidra till att skapa en naturlig inre balans hos hunden för att den sen ska kunna vägleda i hur vi kan gå vidare med arbetet mot dess motivationsnivåer och arbetskapacitet på individnivå.

Louise är utbildad

 • specialistsjuksköterska inom pediatrisk omvårdnad,
 • mentalskötare inom akutpsykiatri,
 • besökshundförare med barnbehörighet,
 • hundinstruktör,
 • friskvårdsinstruktör för hund,
 • balansbollsinstruktör steg 1 och 2 och Hundmassör.
Helena Eriksson
Helena ErikssonLärare / instruktör
Rikstäckande på specialutbildningar samt administration
Helena Eriksson bor i Herrljunga och arbetar som lärare på Svenska Terapihundskolan. Hon har också skrivit boken Sociala tjäntehundar – Omsorg utan ord tillsammans med Sara Karlberg. Tillsammans driver de även podden Hälsans Hundar – En podd om sociala tjänstehundar.

Helena är utbildad socionom, terapihundförare, hundinstruktör och beteendekonsult, något hon ser som en fantastisk kombination. Hon har under många år arbetat som instruktör på Kungliga Hundar i Göteborg och håller fortfarande i olika delar av Royal Dog Educations instruktörsutbildningar. Störst del av Helenas arbete gör hon som föreståndare, verksamhetschef och hundförare på Stallyckan i Mark, en verksamhet som framför allt arbetar med personer som tillhör personkrets 1, LSS men även en del med skolelever med problematisk skolfrånvaro. Vid sidan av allt detta driver Helena Göteborgs Hunddagis samt Alingsås Hundarena ihop med en vän.

LÄS MER
Helenas resa inom arbetet med sociala tjänstehundar påbörjades 2009 tillsammans med afghanhunden Cerberus. Cerberus somnade tyvärr in 2017 och Helenas hundflock består nu av afghanhunden Zoria samt två bracco italianos, Leelo och Rey. Hon är mycket aktiv med sina hundar och utöver arbete som social tjänstehundförare tävlar hon aktivt rallylydnad, freestyle, viltspår, jakt och tävlingslydnad. Hon tränar även agility, nosework och id-spår.
Helena går så många kurser som hon har möjligt till, i syfte att fortbilda sig och uppdatera sin egen ryggsäck med verktyg att ha med sig i arbetet som lärare och instruktör.

UTBILDNINGAR/KURSER

Socionomexamen – Göteborgs Universitet
Master i socialt arbete – Göteborgs Universitet
Animal Assisted Therapy – Harcum College, USA
Alternativ kommunikation, AKK – DART
Beteendekonsult – Kungliga Hundar/Royal Dog Education
Diplomerad Hundinstruktör – Hundens Hus
Diplomerad Terapihundförare – Hundsteg
Diplomerad Klickerinstruktör – Kungliga Hundar/Royal Dog Education
Diplomerad Agilityinstruktör – Kungliga Hundar/Royal Dog Education
Diplomerad Rallylydnadsinstruktör – Kungliga Hundar/Royal Dog Education

Urval av kurser:
Stress hos hund – Anders Hallgren
Rädda hundar – Kerstin Malm
Rädda och reserverade hundar – Eva Bodfäldt
Rallylydnad – Christina Lundgren
Rallylydnad – Hanna Nilsson
Stress och aurosalnivåer – Tobias Gustavsson
Tävlingslydnad – Siv Svendsen
Tävlingslydnad – Maria Brandel
Tävlingslydnad – Mona Kjernholm
Tävlingslydnad – Kenth Svartberg
Tävlingslydnad – Niina Svartberg
Tävlingslydnad – Helene Lindström
Tävlingslydnad – Ditte Andersson

Tävlingslydnad – Diana Samuelsson
Tävlingslydnad – Jenny Wibäck
Freestyle – Johanna Allanach, Anja Christiansen
Freestyle – Frida Binette
Freestyle – Pernilla Pöykiöniemi
Tävlingslydnad, från belöning till belöning – Eva Bertilsson
Animals in control – Eva Bertilsson
Jaktapportering – Lena Gunnarsson och Elsa Blomster
M.fl.
Nina Fremberg
Nina FrembergLärare/instruktör
Finns på orterna Stockholm och Västerås
Ninas bana började tillsammans med sin bullmastiff Hjärtat då de utbildade sig till terapi- & Skolhundsteam. Nina är terapihundsförare och arbetar idag tillsammans med sina två chihuahuar Bella och Albin. Hon har även Batman, en australian shepherd, som hon hoppas kunna utbilda i framtiden. Just nu jobbar Nina bla på ett boende för personer med Huntington, ett äldreboende samt på ett korttidshem för barn och ungdomar med npf. Nina har även jobbat på förskola i många år och gjort olika läshundsuppdrag bla på bibliotek.

Sara Karlberg äger Sociala Tjänstehundar i Sverige AB där Svenska Terapihundskolan ingår. Tillsammans med Helena Eriksson har hon skrivit boken Sociala tjänstehundar – Omsorg utan ord samt skapat podden Hälsans Hundar – en podd om sociala tjäntehundar. Sara själv arbetar med sina hundar inom framför allt äldreomsorg och skola

Sara började banan inom djurassisterade interventioner 2008 då hon utbildade sig och pinschern Alfonz till terapihundsteam. De har arbetat på ett stort antal förskolor främst i Huddinge (Stockholm). Där utvecklades även Fadderhundskonceptet vilket är framtaget med fokus på barns empati, respekt och ansvar. Det är ett läromaterial för djurassisterade interventioner som riktar sig mot förskolebarn och skolbarn samt ungdomar. Materialet har allt ifrån sammarbetsövningar till målarblad och sagobok där allt är kopplat till läroplanen. Med start som barnskötare har intresset för arbete med barn bara ökat. Sara tog ett litet sidospår som resulterade i en kandidatexamen i medie och kommunikationsvetenskap samt en utbildning till tv-producent och tv-fotograf. Efter fyra år i tv-branschen styrdes kosan tillbaka till vård, skola och omsorg vilket alltså resulterade ibland annat Svenska Terapihundskolan.

Eftersom utbildning är en passion hos Sara hittar hon ständigt nya ämnen att läsa. I jakten på att vilja vidareutbilda sig inom djurassisterade interventioner fann hon Harcum College och deras kurs Animal Assisted Therapy som hon läste. Lika så har kurser i neuropsykiatriska funktionsnedsättningar avklarats såväl som antrozoologi, folkhälsovetenskap, rehabiliteringsvetenskap, hundens beteendebiologi samt utbildning och undervisning av vuxna. Sara strävar efter att hela tiden hålla sig uppdaterad och ligga i framkant vad gäller relationen mellan människa och hund, det som kallas human-animal bond.

Sara driver Sociala Tjänstehundar i Sverige AB/Svenska Terapihundskolan på heltid och syns ofta ute i sammanhang som berör just sociala tjänstehundar. Hon sitter i styrelsen för den internationella branschorganisationen IAHAIO www.iahaio.org samt hjälper ofta SLU med information till forskningsrapporter. Hon är en populär föreläsare gällande hund i vård, skola och omsorg. Hon ser samarbete med andra organisationer som den enda vägen för ett mer samstämmigt Sverige när det kommer till att främja sociala tjänstehundar i samhället och inom vård, skola och omsorg.

Medie & Kommunikationsvetenskap – kandidat examen – Södertörns Högskola
Rehabiliteringsvetenskap – Malmö Högskola
Folkhälsovetenskap – Uppsala Universitet
Utbildning och handledning av vuxna – Malmö Högskola
Hundens Beteendebiologi 1 och 2 – Linköpings universtiet
Validering i praktiken – Linköpings universitet
Antrozoologi – Open University Holand
Animal Assisted Interventions – Harcum College

Instruktörsutbildning – Hundsteg
Terapihundsutbildning – Hundsteg
BPH Beskrivare – Svenska Kennelklubben
Advanced animal training – Illis ABC
Chicken camp – Dala hundservice
Friskvårdsinstruktör – Hundsteg
Valputveckling – Hundsteg

Maria Ivarsson
Maria IvarssonLärare/Instruktör
Finns på orterna Stockholm/Strömsholm/Umeå
Jag heter Maria Ivarsson, men kallas ofta för Maja. Jag jobbar som instruktör och lärare för Svenska Terapihundskolan. Tillsammans med min tollare Hedda så har vi utbildat oss till besökshundsteam med barnbehörighet, vi är även läshunds- och fadderhundsteam och vi är i slutet av vår skolhundsutbildning. Jag studerar samtidigt till skolhundspedagog i Terapihundskolans första YH-klass och tar examen i december 2021.
Jag är utbildad instruktör inom SBK och har gått Terapihundskolans utbildning till grundfärdighetsinstruktör. Jag har i många år hållit kurser för valpar, i rallylydnad och i grundläggande apportering för retrievers. Hemma hos mig bor fyra tollare och jag tävlar aktivt inom rallylydnad, på jaktprov, viltspår och utställning.
Tess Erngren
Tess ErngrenLärare / Instruktör
Finns i Oslo
Hon kommer att vara med och undervisa i och utveckla vår psykoterapihundsutbildning. Tess kommer också att vara delaktig i att implementera mer hundfilosofi i våra utbildningar.
Amanda Grapne
Amanda GrapneLärare / Instruktör
Finns på orterna Göteborg/Trollhättan
Amanda är vår instruktör i Göteborg och Trollhättan. Amanda har bland annat skrivit boken ”En liten bok om olika” tillsammans med vår egen Sara Karlberg. Hon blir färdig instruktör i september och kommer att fortsätta att utbilda sig till hundpsykolog. Amanda är också undersköterska med inriktning på psykiatri samt utbildad pedagogisk vägledare vid funktionshinder. Sist men inte minst också utbildad terapihundförare och arbetat med sin fina bullterrier Bella i många år. Bella finns inte med oss men har gjort starkt intryck på många under den tid som Amanda och Bella arbetade tillsammans och vi sätter stort pris på Amandas kunskaper som hundförare, den erfarenheten måste upplevas för att kunna läras ut. Amanda kommer under hösten att gå bredvid @Helena Eriksson för att under våren 2022 kunna ta över våra utbildningar på grundnivå (hundunderstödd aktivitet = Besökshund) i Göteborgstrakten med omnejd och så småningom även på avancerad nivå (hundunderstödd terapi = terapihund/vårdhund.)
Merit Skoghammar
Merit SkoghammarLärare / instruktör
Finns på orten Göteborg
Merit bor i Lidköping och arbetar till vardags som socialsekreterare inom äldreomsorgen.
Hon utbildade sin tollarpojke Viggen till terapihund hos Svenska Terapihundsskolan då hon alltid haft ett stort intresse att lära sig mer om hälsa, välmående och framförallt hundar.

Merit är terapihundsförare och arbetar idag tillsammans med sin tollare Viggen runt om i Skaraborg. De arbetar framförallt inom äldreomsorgen.

Nina Lenngren
Nina LenngrenLärare/Instruktör
Finns på orten Lund
Nina bor i Löddeköpinge sedan 14 år tillbaka men kommer ursprungligen från Stockholm. Hon bor tillsammans med sin yngsta son samt två placerade ungdomar, Nina har sedan många år även haft familjehem. På Svenska Terapihundskolan arbetar Nina som instruktör på utbildningarna i Skåne.

Nina är i botten utbildad undersköterska och mentalskötare och har sedan dess även tagit en högskoleexamen i psykiatrisk omvårdnad som fram över kommer omvandlas till en kandidatexamen i socialpsykiatri.