Årsplanering – tester

L – lämplighetstest

B – lämplighetstest, barn

H – handlett besök

D – diplomering

K – kvalitetstest
(2 år efter diplomering)

Här ser du de tester vi har bokade under året. Du bokar upp ett test, handlett besök eller annat test när det passar dig i utbildningen. Du kan alltså ta ett lämplighetstest i Strömsholm och sedan diplomera dig i Göteborg om det datumet passar dig bättre.

Besökshundspaketet Stockholm VT 21

17/4 kl.10-12 Online – Grupp
17/4 kl 13-15 Online – Grupp
8/5 kl.10-12 Online – Grupp
9/5  kl. 9-12 Fysisk träff – Grupp 1
9/5  kl.13-16 Fysisk träff – Grupp 2
12/6 kl.10-12 Online – Grupp
13/6  kl. 9-12 Fysisk träff – Grupp 1
13/6 kl.13-16 Fysisk träff – Grupp 2
3/9 kl. 9-12 Fysisk träff – Grupp 1
3/9 kl.13-16 Fysisk träff – Grupp 2
4/9 1 h/elev Fysisk träff – individuellt
5/9 1 h/elev Fysisk träff – individuellt
v. 22 30 min/elev Online – individuellt
v. 29 30 min/elev Online – individuellt
13/11  1 h/elev Fysisk träff – individuellt
14/11 1 h/elev Fysisk träff – individuellt

Stockholm

januari 27 @ 08:00 - 17:00