Anmälan

Din anmälan är bindande, men den kan återtas enligt reglerna om ångerrätt i Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59). Reglerna om ångerrätt beskrivs nedan. Vi följer konsumentlagstiftningen.

Förbindelse

En anmälan till kurs/utbildning räknas som bekräftelse av villkoren. Anmälan betyder därmed att kund har läst och accepterat de allmänna villkoren.

Utbildning

Genom att du anmält dig till lämplighetstestet antar vi att du vill delta på kursen som är knuten till testet. (Vi testar inte hundar som inte har för avsikt att delta på våra utbildningar.

Faktura kommer att skickas till dig via epost om du inte fått dem redan vid lämplighetstestet. Fakturan läggs oftast med betalvillkor i anslutning till månadsslutet månaden före kursstart. Anmälan är bindande och du är betalningsskyldig för kursen. Observera att fakturorna måste vara betalda före kursstart.

Inställd kurs/utbildning

Vi förbehåller oss rätten att ställa in en utbildning/kurs med för få anmälda.
När utbildning/kurs ställs in återbetalas hela avgiften alternativt att du får möjlighet att delta på nästa utbildning.

Ångerrätt

Du har enligt Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59) rätt att ångra dig och avboka din anmälan genom att:

  • Meddela oss inom 14 dagar efter det att gjort din anmälan om test/kurs/utbildning hos Svenska Terapihundskolan.
  • Meddelande om avbokning ska lämnas skriftligen t.ex. via brev eller e-post. Avbokningen ska innehålla dina personuppgifter samt uppgift om vilken kurs/utbildning du är anmäld till.
  • Avbokar du din kurs enligt reglerna om ångerrätt har du rätt att återfå hela kursavgiften.
  • Om kursen/utbildningen har startat och du deltagit vid ett kurstillfälle har du accepterat att avstå från ångerrätten.
  • Ångerrätten gäller inte för, föreläsningar, förberedande onlineutbildning eller kortare evenemang. Anmälan är i dessa fall bindande och avgiften återbetalas därför inte vid avanmälan.

Lämplighetstest

Avbokning/avhopp skall göras senast 14 dagar efter du gjort din anmälan för att få pengarna återbetalda. Detta på grund av att testledare och beskrivare samt lokaler skall kunna avbokas om testet måste ställas in på grund av för många avbokningar.Anmäler du dig till testet med mindre än 14 dagars kvar till testdatum blir testet absolut bindande och du kan ej få pengar återbetalda. Däremot kan du få bli uppsatt på nästkommande test.

Avbokning/avhopp

Du kan endast avboka/avbryta din plats på utbildningen om du har läkarintyg som styrker att sjukdom förhindrar dig att genomföra utbildningen. Utan läkarintyg blir du skyldig att betala för utbildningen. Anmälningsavgiften återbetalas ej. Du har dock möjlighet att i mån av plats vid senare tillfälle delta på utbildningen.

Om ovan nämnda tillfälle skulle uppstå och du har påbörjat utbildningen och deltagit på lektion återbetalas ej den tid du deltagit på utbildningen.

Vid no show dvs. ingen avbokning och ingen närvaro blir du betalningsskyldig för utbildningen.

Försäkring

Terapihundskolan har en försäkring som täcker upp våra elever när de är ute i praktik samt under utbildning i vår regi ej för privata eller andra tillfällen.  Vi rekommenderar dig att ha en egen ansvars-, hem- och/eller företagarförsäkring samt veterinärvårdsförsäkring som hanterar övriga situationer. Strikt hundägaransvar gäller som alltid.

Integritetspolicy

Vid anmälan till kurs och/eller köp accepterar du att läggas till i Svenska Terapihundskolans kundregister samt register för e-postutskick. Vi hanterar alla uppgifter enligt PLU. Detta då vi av kvalitetssäkringsskäl ska kunna kalla till kvalitetstester. Vi delar aldrig med oss av kunduppgifter eller e-postadresser till tredje part och skickar inte spam.

Personuppgiftsansvarig

Sociala Tjänstehundar i Sverige AB (Org.nr 556974-6158) är ansvariga för all hantering av personuppgifter och gör detta i enlighet med Dataskyddsförordningen (EU 2016/679). E-postadress för kontakt i personuppgiftsfrågor: kundtjanst@terapihundskolan.se

Laglig grund

Vid registrering till utbildning arrangerad av oss ingås avtal mellan deltagare och Svenska Terapihundskolan. Detta utgör laglig grund för hantering av personuppgifter nödvändiga för att kunna bedriva utbildningsverksamhet.

Beställning i webshop utgör köpeavtal mellan oss och kund. Detta utgör laglig grund för att samla in personuppgifter i ett kundregister för att kunna fullfölja beställning. Registrering av konto i webshop räknas som att användare ger sitt samtycke till att vi samlar in personuppgifter i kundregistret. Detta utgör laglig grund.

Uppgifter vi samlar in

Svenska Terapihundskolan samlar endast in de uppgifter vi behöver för att kunna uppfylla våra åtaganden gentemot utbildningsdeltagare eller kunder i vår webbshop. Dessa består av kontaktuppgifter, adressuppgifter, fakturauppgifter samt i vissa fall arbetsgivaruppgifter.

Vår webbsida använder sig av cookies och liknande tekniker som samlar in information från webbläsare. Denna information används t ex för att spara kundkorg i vår webbshop.

Hantering av personuppgift

Svenska Terapihundskolan delar inte med sig av de personuppgifter vi samlar in, utom där det krävs för att kunna uppfylla våra åtaganden. De säljs heller inte vidare till tredje part. Kontakt- och adressuppgifter kan komma att delas med fraktbolag i syfte att skicka kursdokument eller beställda varor. I samband med fortsatt samarbete mellan oss och kursdeltagare kan personuppgifter delas med tredje part i syfte att tillverka id-handlingar.

Tredje part som tar del av personuppgifter äger ingen rätt att använda dessa till andra syften än de som avtalats. I de fall lagen kräver det kan uppgifter komma att lämnas ut till myndighetsutövare, exempelvis polis.

Lagringstid

Svenska Terapihundskolan sparar dina personuppgifter i samband med utbildning och sparar dem så länge man är aktiv inom skolan. Detta är för att kunna säkerställa kvaliteten på våra hundteam efter avslutad utbildning. Datan sparas för att kunna administrera kvalitetstester och id-handlingar. Efter avslutat samarbete sparas uppgifter i 10 år.

I webbshoppen sparas uppgifter i ett kundregister. Uppgifter i detta sparas i upp till två år efter senaste beställning.

Uppgiftslämnarens rättigheter

Du som kund hos Svenska Terapihundskolan har rätt till att när som helst få utdrag på de uppgifter vi sparar om dig. Du har också rätt att när som helst begära ändringar eller helt ta bort dem. Borttagning av personuppgifter kan dock leda till svårigheter att uppfylla våra åtaganden gentemot dig som kund.

Tillsynsmyndighet

Om du anser att vi hanterar dina uppgifter på felaktigt sätt bör du anmäla detta till oss. Du har också rätt att göra en anmälan till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet i personuppgiftsfrågor.

Yh-antagning.se

För att vi ska kunna behandla din ansökan kommer dina personuppgifter att lagras hos yh-antagning.se. Uppgifterna kommer att finnas tillgängliga för oss hos yh-antagning för att kunna hantera antagningprocessen samt aktiviteter rörande vår YH-utbildning. Önskar du att dina personuppgifter tas bort kan du maila oss på kundtjanst@terapihundskolan.se vilket också då innebär att vi inte kan hantera din ansökan. Dina uppgifter kommer att raderas från yh-antagning.se senast två år efter avslutad utbildning.

Avbetalning

Avbetalningsavtal – Vi samarbetar med Human Finans www.humanfinans.se angående avbetalningsplaner, räntefri avbetalnings kan arrangeras. OBS! Önskar du avbetalningsplan måste du ta kontakt med Human Finans omgående efter lämplighetstestet för att få eventuella handlingar i tid.

Human Konto – Ett kostnadsfritt kreditlöfte med möjlighet till delbetalning utan ränta!
I samarbete med Human Finans erbjuder vi flera alternativ till delbetalning av dina utbildningskostnader. Du kan t.ex. räntefritt dela upp din betalning i 6 eller 12 månader. Du kan också välja att dela upp din betalning på längre tid men då ed ränta. Information och ansökan på www.humanfinans.se För kostnadsfri rådgivning ring 08-560 201 15.