Introduktion till hundunderstödd aktivitet

Introduktion – hundunderstödd aktivitet

 • Teoretisk utbildning, genomförs utan hund
 • Vid genomförd utbildning erhåller du intyg
 • Online
 • Pris: 499 kr
 • Totalt ca 4h studietid

Intro branschkunskap – teori

 • Lokal ordningsstadga och lagstiftning om hund
 • Basala hygienrutiner
 • Djurskydd 
 • Grundläggande kunskaper gällande smittskydd, arbetsmiljö och riskanalys med inriktning mot social tjänstehund
 • Självrättande quiz

Intro tjänstehunden – teori

 • Hundens naturliga beteenden och rasspecifika egenskaper
 • Grundläggande kunskaper i inlärningsteori
 • Kunskaper om stress hos hund
 • Antrozoologi – relationen mellan människa och hund
 • Självrättande quiz

Your Content Goes Here

COURSE TUTORS

EMERSON BURNS
EMERSON BURNSCourse Tutor
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
LEE MILLER
LEE MILLERCourse Tutor
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
PHOENIX MILLS
PHOENIX MILLSCourse Tutor
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Joing Over 500,000 Students Enjoying Avada Education now

Become Part of Avada University to Further Your Career.