Aktuella datum

Lämplighetstest barn

Strömsholm 6/5
Strömsholm 2/6
Östersund 17/6
Strömsholm 23/9
Strömsholm 25/11
Anmälan

Priser fristående

(om du gör delarna separat)

Barnbehörigheten
Lämplighetstest med barn 1995 kr
Praktikredovisning Canvas 1500 kr (gäller de som gått HUA före 2021)
Diplomering 1995 kr

Läshund
Lämplighetstest med barn 1995 kr
Teori + praktikdagbok Canvas 2000
Diplomering 1995 kr

Fadderhundskonceptet
Lämplighetstest med barn 1995 kr
Teori+fysisk träff 3500 kr
Diplomering 1995 kr

Information

Behörighet att arbeta med barn kan du ta samtidigt som du utbildar dig till besökshundsteam eller i efterhand. Du kan välja att enbart ta barntest, praktik och diplomering eller så väljer du att köpa till kurserna läshund och fadderhund.

Lämplighetstestet rekommenderas att ta tidigast då hunden är 18 månader då hunden behöver få mogna i den takt den behöver.

HUA-Barn

Hundunderstödd aktivitet med inriktning på barn

Rekommenderas att göras tidigast när hunden är 18 månader.

Arbeta med hundunderstödd aktivitet. När du utbildar dig till besökshundsteam arbetar du med att ge stöd, motivation, uppmuntran, aktivitet och sällskap. Vill du arbeta med din besökshund tillsammans med barn så behöver du göra ett lämplighetstest med barn samt utföra 10h praktik och en examen.

Det här är en vidareutbildning på vår Besökshundsutbildning som alltså du antingen behöver göra parallellt med denna del eller så kan du gå den efter att du utbildat dig till Besökshundsteam.

Om du inte har en pedagogisk utbildning eller arbetserfarenhet som kan valideras, så behöver du gå vår tilläggsutbildning i pedagogik för att får behörighet att arbeta med hund och barn. Denna är helt digital och du får feedback på dina inlämningsuppgifter online. Denna måste vara slutförd innan du får inleda VFU (praktik) med barngrupp.

Du kan utbilda dig enbart med barnbehörighet, eller som läshundsteam eller fadderhundskonceptet. Du kan också integrera det med din besökshundsutbildning eller ta det efteråt.

OBS! Om du gör denna i samband med din besökshundsutbildning ska lämplighetstest samt besökshundsutbildningens första 5h med deltagare utföras innan du får göra praktik inom något av nedanstående områden. 

Barnbehörigheten i samband med besökshundsutbildningen

 1. Lämplighetstest med barn
 2. HUA – VFU (praktik med barn) 10h med barn.
 3. Diplomering med barn i grupp

Läshund 

 1. Lämplighetstest med barn
 2. Teori Läshund (online)
 3. VFU 10h totalt varav 5h läsning med barn
 4. Diplomering – lästräning med barn enskilt

Fadderhund

 1. Lämplighetstest med barn
 2. Teori Fadderhund (online)
 3. Praktisk Fadderhund ( 1 st fysisk träff)
 4. VFU 10h totalt varav 5 h med fadderhundstema
 5. Diplomering med fadderhundstema i barngrupp

Vill du anmäla dig direkt till vår skolhundsutbildning så kan du läsa mer här. SKOLHUND –>

Kursens innehåll

Då vi som utbildningsinstitution har ett stort ansvar behöver vi se hunden tillsammans med barn. Vi kan aldrig ge garantier för att hunden utvecklar beteenden med tiden som leder till att hunden inte ska arbeta med barn. Det vi kan ge garanti för är att under tiden den utbildas och fram till examen har hunden trivts i umgänge med barn. Likaså testar vi hundteamen i ett kvalitetstest vartannat år vilket gör att vi återigen kan säga om vi anser hunden lämplig.

Testet i sig utformar sig som så att barnen får röra sig så som barn gör. Med rörelse och höga ljud, vi leker med barnen och rör oss runt hunden. Hunden får också hälsa på barnen som får klappa på hunden samt att de också får ge godis till hunden. Något hunden behöver ha är stor impulskontroll för att kunna arbeta med barn och givetvis ett glatt sinne för barn.

Barnbehörigheten består av lämplighetstestet samt praktik och diplomering med barn. Vi har skapat denna möjlighet för dig som enbart vill ha med dig hunden som motivation och inte utföra några större aktiviteter. Vi rekommenderar dock att du utökar din kunskapsbank inom hundunderstödd aktivitet med barn och ta vår utbildning till läshund och fadderhund. Där får du färdiga paket att använda i arbetet med barn.

Här har du redan utfört lämplighetstestet med barn och antingen är du i utbildning till besökshundsteam eller så har du redan gått utbildningen och vill ta det till nästa steg.

Läshund – teori
Denna del av HUA/Läshund ligger helt och hållet online på vår lärplattform Canvas. Här går vi bl.a. igenom hur arbetet med läshund går till och du får även med dig de grundfärdigheter och ett par tricks som hunden behöver kunna då den ska jobba som läshund.

Läshund – VFU
Denna del av HUA/Läshund genomförs både digitalt och fysiskt. Den digitala delen består av ett handlett besök där du ska visa upp de grundfärdigheter  som krävs av hunden för att få gå ut på HUA/Läshund, VFU. Du måste ha genomfört HUA/Läshund – teoretisk innan du genomför denna del. Du ska själv boka in en tid med din huvudlärare då denna del ska genomföras och du och hunden ska genomföra en lässtund på ca 20 minuter med ett, för hunden okänt, barn. Denna del kan göras på din hemort och du visar upp det genom att göra det via zoom. Den fysiska delen består av 10h praktik varav minst 5h lästräning med barn. 

Läshund – diplomering

För att bli godkänd som läshundsteam behöver ni genomföra ett extra diplomeringsprov där ni visar upp att hunden behärskar alla de grundfärdigheter som krävs för att jobba tillsammans med barn som läshund, samt att du som hundförare kan stötta din hund och lägga upp lässtunden på ett pedagogiskt sätt för barnet. Denna görs digitalt via zoom.  

Fadderhunden

Är ett koncept skapat av Svenska Terapihundskolans grundare Sara Karlberg 2008. Det består av färdiga lekar/övningar som hjälper barn att utveckla deras empatiska förmåga. Att lära sig respektera djur och natur och människan samt skapa goda förutsättningar för samarbete. Konceptet innefattar även målarblad och sagobok kopplat till alla lekar och övningar.

Fadderhunden – teoretisk
Denna del av HUA/Fadderhund ligger helt och hållet online på vår lärplattform Canvas.

Fadderhunden – praktisk
Denna del av HUA/Fadderhund genomförs på flera orter runt om i landet och om du köpt ett HUA/Fadderhund-paket så får du dig datum tilldelade för när du ska delta i denna fysiska träff. Här tränar vi på de grundfärdigheter hunden behöver kunna för att arbeta med barn som fadderhund. Vi tränar också på de lekar som ingår i fadderhundskonceptet. Du måste ha genomfört HUA/Fadderhund teoretisk innan du genomför denna del. 

Fadderhunden – VFU
Du ska genomföra 10 h praktik med barn varav minst 5 h med fadderhundstema i verksamhet och sedan lämna in en praktikdagbok online + omdöme från din praktikplats. Dvs. om du följer hela kursplanen som besökshundsteam från början till slut kan du baka in dessa 5 h i de 10 h du gör för att få barnbehörigheten, d.v.s. av de totalt 15h du gör på HUA/Besökshund så kan du göra 5 h fadderhund.

Om du gått HUA/Besökshund tidigare, men saknar barnbehörigheten, måste ni göra 10 h praktik med barngrupp totalt för att bli fadderhunddsteam med barnbehörighet, d.v.s. antingen 5 h fadderhund + 5 h HUA med barngrupp eller 10 h enbart fadderhund.

Du måste ha genomfört HUA/Fadderhund teoretiska och praktiska delarna innan du gör VFU med barngrupp.

Fadderhund – diplomering

Diplomeringen sker då din VFU är genomförd och godkänd av din huvudlärare. Du måste boka in diplomeringen senast två veckor på förhand och på den ort du önskar att genomföra den. Vilka orter som är valbara framgår i vår bokningskalender. Vi är alltid två bedömare på plats vid diplomeringen, oftast är din huvudlärare en av dem. 

För att bli godkänd som Fadderhundsteam samtidigt som du går Besökshundsutbildninge behöver ni genomföra ett ditt diplomeringsprov där ni visar upp att hunden behärskar alla de grundfärdigheter som krävs för att jobba tillsammans med barn som fadderhund, samt att du som hundförare kan stötta din hund och lägga upp fadderhundsaktiviteterna på ett pedagogiskt sätt för barngruppen. Du behöver inte göra ett separat diplomeringsprov för enbart Besökshund. 

Har du däremot gått besökshundsutbildningen gjort din diplomering med barngrupp dvs. barnbehörigheten så kan du validera din fysiska diplomering med barngrupp i Fadderhundskonceptet. För att erhålla diplom behöver du filma och lämna in de olika fadderhundslekarna med minst tre barn i gruppen.