Utbildning i hundunderstödd aktivitet AAA

Paketpris: 7999 kr

Förkunskapskrav:
Intro – 499 kr

Kurslitteratur tillkommer:
– Sociala tjänstehundar – omsorg utan ord
– Lexikon i hundspråk

Kursen riktar sig till:
Dig som vill lära dig mer om hundunderstödda insatser. Du kan gå kursen utan hund men det är samtidigt första delen i utbildningen till att bli tjänstehundsteam.

Information

 • Online
 • Totalt ca 42h studietid
 • Handledning av huvudlärare
 • Teoretisk utbildning
 • Genomförs utan hund
 • Vid genomförd utbildning erhåller du intyg

Hundunderstödd aktivitet

Information om hundunderstödd aktivitet. 
Arbeta med hundunderstödd aktivitet. När du utbildar dig till besökshundsteam arbetar du med att ge stöd, motivation, uppmuntran, aktivitet och sällskap. Besökshundsteamets uppgifter är att göra informella besök som inte behöver dokumenteras eller utvärderas. Effekterna är goda, forskning visar att besök av hundteam sänker blodtryck, minskar smärta och stress. Detta är bara några få exempel på den goda effekt hundunderstödd aktivitet har. Besökshunden arbetar med sin hundförare som ska finnas med som stöd och se till att hunden och deltagaren inte utsätts för någon risk eller fara.

Denna utbildning utgår från början i arbete med personer över 13 år. Är du utbildad till lärare, pedagog eller innehar någon annan utbildning med barn kan du i själva tjänstehundsutbildningen ta ett extra lämplighetstest med barn för att fortsätta ditt arbete med hundunderstödd aktivitet och barn.

Teoridelen inkluderar både onlineträffar, förinspelade föreläsningar och egna uppgifter. Om du köpt ett paket för HUA/besökshund så kommer du att få dig datum tilldelade för när du ska logga in och delta i onlineträffarna. Är det något datum som inte passar dig så finns det möjlighet att genomföra den missade delen vid annat datum, eftersom våra onlineträffar genomförs 1-2 gånger per månad. Dock behöver du isåfall kontakta oss på förhand så att du kan få en ny zoomlänk för detta. Vi tar emot max 12 elever per livesändning, så platserna är något begränsade. Teoridelen genomförs helt och hållet online och är därmed ortsoberoende. Du kan även gå teoridelen om du har en valp, en unghund eller planerar att skaffa en hund för framtida utbildning.

Utbildningens upplägg:
Förutom att du redan satt dig in i AAI – introduktion så får du tillgång till vårt digitala klassrum med ett stort antal föreläsningar och inläsningsuppgifter. Där efter har du följande upplägg:
2h digitalt uppstartsmöte
2h digitalt diskussionstillfälle 1
2h digitalt diskussionstillfälle 2
Allt detta görs för att förbereda dig som hundteam inför den praktiska delen.

Vill du istället ta hela besökshundsprogrammet läs mer här –> 

Kursens innehåll

Utbildningen i branschkunskap är utvecklad med nedanstående teman med inriktning på hundunderstödd aktivitet.

 • Handlingsberedskap vid avvikelse och olycksfall
 • Etiska och kulturella aspekter angående arbetet som tjänstehundsteam
 • Kunskap att upprätta strukturerade och meningsfulla mål för deltagaren
 • Etik och människosyn.
 • Tystnadsplikt och sekretess
 • Kunskap om hur man införlivar hund i verksamheten med hänsyn till människor, smittspridning, arbetsmiljöfrågor, pälsdjursallergi och djuromsorg.
 • Samarbeta med olika yrkesgrupper
 • Grundläggande pedagogik
 • Psykisk ohälsa/ NPF

Utbildningen tjänstehunden är utvecklad med fokus på nedanstående områden med inriktning på hundunderstödd aktivitet.

 • Motivationsnivåer, arbetskapacitet på individnivå hos hund
 • Rädslor och aggressivitet hos hund
 • Reflektion kring etiska aspekter inom hundhållning
 • Planering, genomförande och dokumentation av hundens träning
 • Inlärningsteorier, belöningsbaserade och positiva träningsmetoder
 • Kunskapen att stödja hunden vid interaktion med tredje part.
 • Antrozoologi – kunskapen om att ge förutsättningar som behövs för en djup och tillitsfull relation mellan människa och hund.