Aktuella datum

Lund November HT 2023
Lämplighetstest 7/10

AAA-Teoretisk

9/11 kl.10.00-12.00 Online – Grupp
23/11    kl.10.00-12.00 Online – Grupp
7/12     kl.10.00-12.00 Online – Grupp

AAA-Praktisk

18/11      Fysisk träff – Grupp 1
2/12 Fysisk träff – Grupp 1
13/1 -24   Fysisk träff – Grupp 1
27/1 -24  Fysisk träff – Grupp 1

AAA-VFU

10/2 -24     1 h/elev Fysisk träff individuellt
V.10 30 min/elev   Online – individuellt
v.16 30 min/elev Online – individuellt
v.24 1 h/elev Fysisk träff individuellt

Stockholm November HT 2023
Lämplighetstest 23/10

AAA-Teoretisk

9/11 kl.10.00-12.00 Online – Grupp
23/11    kl.10.00-12.00 Online – Grupp
7/12     kl.10.00-12.00 Online – Grupp

AAA-Praktisk

21/11      kl.09.00-12.00 Fysisk träff – Grupp 1
12/12 kl.09.00-12.00 Fysisk träff – Grupp 1
9/1 -24  Fysisk träff – Grupp 1
23/1 -24  Fysisk träff – Grupp 1

AAA-VFU

13/2 -24     1 h/elev Fysisk träff individuellt
V.11 30 min/elev   Online – individuellt
v.16 30 min/elev Online – individuellt
4/6 1 h/elev Fysisk träff individuellt

Strömsholm November HT 2023
Lämplighetstest 20/10

AAA-Teoretisk

9/11 kl.10.00-12.00 Online – Grupp
23/11    kl.10.00-12.00 Online – Grupp
7/12     kl.10.00-12.00 Online – Grupp

AAA-Praktisk

23/11      kl.09.00-12.00 Fysisk träff – Grupp 1
14/12 kl.09.00-12.00 Fysisk träff – Grupp 1
11/1 -24  Fysisk träff – Grupp 1
25/1 -24  Fysisk träff – Grupp 1

AAA-VFU

15/2 -24     1 h/elev Fysisk träff individuellt
V.11 30 min/elev   Online – individuellt
v.16 30 min/elev Online – individuellt
5/6 1 h/elev Fysisk träff individuellt

Djurås November HT 2023
Lämplighetstest 20/10

9/11 kl.10.00-12.00 Online – Grupp
23/11    kl.10.00-12.00 Online – Grupp
7/12     kl.10.00-12.00 Online – Grupp

AAA-Praktisk

11/11      Fysisk träff – Grupp 1
25/11 Fysisk träff – Grupp 1
16/12  Fysisk träff – Grupp 1
13/1 -24  Fysisk träff – Grupp 1

AAA-VFU

27/1 -24     1 h/elev Fysisk träff individuellt
V.11 30 min/elev   Online – individuellt
v.16 30 min/elev Online – individuellt
v.20 1 h/elev Fysisk träff individuellt

Trollhättan September HT 2023
Lämplighetstest 4/11

AAA-Teoretisk

9/11 kl.10.00-12.00 Online – Grupp
23/11 kl.10.00-12.00 Online – Grupp
7/12     kl.10.00-12.00 Online – Grupp

AAA-Praktisk

16/11    Fysisk träff – Grupp 1
30/11 Fysisk träff – Grupp 1
19/12 Fysisk träff – Grupp 1
9/1  Fysisk träff – Grupp 1

AAA-VFU

20/1     1 h/elev Fysisk träff individuellt
V.7 30 min/elev   Online – individuellt
v.11 30 min/elev Online – individuellt
v.20 1 h/elev Fysisk träff individuellt

Stockholm Februari VT 2024
Lämplighetstest 16/1

AAA-Teoretisk

22/2 kl.10.00-12.00 Online – Grupp
11/3    kl.10.00-12.00 Online – Grupp
25/3     kl.10.00-12.00 Online – Grupp

AAA-Praktisk

20/3      kl.09.00-12.00 Fysisk träff – Grupp 1
10/4 kl.09.00-12.00 Fysisk träff – Grupp 1
8/5 kl.09.00-12.00 Fysisk träff – Grupp 1
15/5 kl.09.00-12.00 Fysisk träff – Grupp 1

AAA-VFU

29/5   1 h/elev Fysisk träff individuellt
V.33 30 min/elev   Online – individuellt
v.37 30 min/elev Online – individuellt
25/9 1 h/elev Fysisk träff individuellt

Strömsholm Februari VT 2024
Lämplighetstest 18/1

AAA-Teoretisk

22/2 kl.10.00-12.00 Online – Grupp
11/3    kl.10.00-12.00 Online – Grupp
25/3     kl.10.00-12.00 Online – Grupp

AAA-Praktisk

21/3      kl.14.00-17.00 Fysisk träff – Grupp 1
11/4 kl.14.00-17.00 Fysisk träff – Grupp 1
2/5 kl.14.00-17.00 Fysisk träff – Grupp 1
16/5 kl.14.00-17.00 Fysisk träff – Grupp 1

AAA-VFU

30/5   1 h/elev Fysisk träff individuellt
V.33 30 min/elev   Online – individuellt
v.37 30 min/elev Online – individuellt
26/9 1 h/elev Fysisk träff individuellt

Lund Februari VT 2024
Lämplighetstest 24/1

AAA-Teoretisk

22/2 kl.10.00-12.00 Online – Grupp
11/3    kl.10.00-12.00 Online – Grupp
25/3     kl.10.00-12.00 Online – Grupp

AAA-Praktisk

16/3      kl.09.00-12.00 Fysisk träff – Grupp 1
13/4 kl.09.00-12.00 Fysisk träff – Grupp 1
4/5 kl.09.00-12.00 Fysisk träff – Grupp 1
25/5 kl.09.00-12.00 Fysisk träff – Grupp 1

AAA-VFU

15/6   1 h/elev Fysisk träff individuellt
12/8 30 min/elev   Online – individuellt
16/9 30 min/elev Online – individuellt
19/10 1 h/elev Fysisk träff individuellt

Umeå Februari VT 2024
Lämplighetstest 1/2

AAA-Teoretisk

22/2 kl.10.00-12.00 Online – Grupp
11/3    kl.10.00-12.00 Online – Grupp
25/3     kl.10.00-12.00 Online – Grupp

AAA-Praktisk

20/3      kl.10.00-13.00 Fysisk träff – Grupp 1
10/4 kl.10.00-13.00 Fysisk träff – Grupp 1
24/4 kl.10.00-13.00 Fysisk träff – Grupp 1
15/5 kl.10.00-13.00 Fysisk träff – Grupp 1

AAA-VFU

29/5   1 h/elev Fysisk träff individuellt
v.31 30 min/elev   Online – individuellt
v.36 30 min/elev Online – individuellt
25/9 1 h/elev Fysisk träff individuellt

Paketpris: 19999 kr

 • 155 studietimmar
 • Online/fysiska träffar
 • Handledning av både huvudlärare och grundfärdighetsinstruktör

Paketpriset inkluderar

 • lämplighetstest
 • lån av tjänstetecken
 • diplomering
 • id-handlingar
 • diplom

Kurslitteratur tillkommer:
– Sociala tjänstehundar – omsorg utan ord
– Lexikon i hundspråk
– Texter online

Önskar du se en översikt över våra utbildningar. Klicka på knappen.

Information

Hundunderstödd aktivitet

Arbeta med hundunderstödd aktivitet. När du utbildar dig till besökshundsteam arbetar du med att ge stöd, motivation, uppmuntran, aktivitet och sällskap. Besökshundsteamets uppgifter är att göra informella besök som inte behöver dokumenteras eller utvärderas. Effekterna är goda, forskning visar att besök av hundteam sänker blodtryck, minskar smärta och stress samt ökar koncentration. Detta är bara några få exempel på den goda effekt hundunderstödd aktivitet har. Besökshunden arbetar med sin hundförare som ska finnas med som stöd och se till att hunden och deltagaren inte utsätts för någon risk eller fara.

Utbildningsmaterialet är riktat både till personer som ska arbeta inom skola eller vård och omsorg. Du kan välja den inriktning du vill ha när du påbörjar denna grundutbildning beroende på vilken målgrupp du ska arbeta med.

Denna utbildning utgår från början i arbete med personer över 13 år. Är du utbildad till lärare, pedagog eller innehar någon annan utbildning med barn kan du ta ett extra lämplighetstest med barn för att fortsätta ditt arbete med hundunderstödd aktivitet och barn.  Vill du anmäla dig direkt till vår skolhundsutbildning så kan du läsa mer här. SKOLHUND –>

Vi följer IAHAIOs definitioner gällande terminologi som finns definierat i deras dokument ”white paper”.

Förkunskapskrav:
Hundföraren ska ha utbildning med kunskaper minst från fullföljd utbildning i gymnasieskolan eller motsvarande. För att kunna föra sig och få jobb inom denna bransch bör man ha kunskaper inom den målgrupp man tänkt arbeta med. Du behöver tillgång till en dator, kunskap i orbehandlingsprogram samt internetuppkoppling.

Hunden ska ha en god grundlydnad. Exempel på moment/färdigheter som hunden bör behärska är, sitt, sitt kvar, ligg, ligg kvar, gå fint i koppel, klara av hundmöten.

Utbildningens innehåll

Introduktionskurs – AAI (Hundunderstödda insatser)
Kan påbörjas utan hund, precis när du vill. 4h studietid online.

Branschkunskap 1

 • Antrozoologi
 • Grundläggande branschterminologi
 • Lokal ordningsstadga och lagstiftning
 • Styrdokument och riktlinjer för branschen
 • Smittskydd, arbetsmiljöfrågor, basala hygienrutiner, pälsdjursallergi och djuromsorg
 • Utbildningsalternativ i branschen

Tjänstehunden 1

 • Antrozoologi
 • Grunderna i hundspråk och stress
 • Djurskydd
 • Arbete med tjänstehund inom vård, omsorg och skola

Utbildningen i branschkunskap är utvecklad med nedanstående teman med inriktning på hundunderstödd aktivitet. AAA/Besökshund i teorin kan påbörjas utan hund, precis när du vill, skaffa dig kunskapen och var beredd att kunna göra l-test när din hund fyllt ett år.

Branschkunskap 2

 • Basala hygienrutiner inom vård och omsorg enligt SOSFS 2007:19 [14] 
 • Smittskydd och zoonoser
 • Tystnadsplikt och sekretess 
 • Handlingsberedskap vid avvikelse och olycksfall
 • Riskanalyser
 • Etik och människosyn/hundsyn
 • Förhållningssätt mot hund, deltagare, personal och anhöriga/vårdnadshavare
 • Introduktion av tjänstehund i verksamheter inom vård, omsorg och skola

Tjänstehunden 2

 • Djurskydd och regler/undantag som gäller för branschen
 • Reflektion kring etiska aspekter inom hundhållning
 • Förebyggande friskvård för hund
 • Hundens naturliga beteenden och rasspecifika egenskaper
 • Stress, rädsla och aggressivitet hos hund, samt stressreducering
 • Grundläggande kunskaper i inlärningsteorier och positiva träningsmetoder (bl.a. belönings- och relationsbaserad inlärning)
 • Hundens frivillighet och samtycke

Lämplighetstest

Kan utföras när hunden fyllt ett år. Tar ca 40 minuter och utförs av två instruktörer. Kan även göras efter AAI-Intro

Hunden ska ha en god grundlydnad. Exempel på moment/färdigheter som hunden bör behärska är, sitt, sitt kvar, ligg, ligg kvar, gå fint i koppel, klara av hundmöten. Vi tittar också på hur hunden hanterar en grupp människor samt hur hunden hanterar möte med en person som bär huvudbonad. I vårt test tittar vi också på om hunden kan ta emot godis fint och att den hanterar plötsligt ljud och om hunden trivs med att åka hiss.

Inför testet:

 • du bokar din tid via vår hemsida/formulär.
 • du får en kallelse med information om testet och vad du ska ha med dig en vecka före testet
 • testet tar ca 40 min
 • hunden ska vara ren
 • hunden ska vara frisk
 • ta med gott godis, en leksak
 • du får inte använda stryphalsband

En social tjänstehund ska ha en god grundläggande socialitet, med det menar vi att hunden ska trivas med att bli klappad av främmande människor. Om du har en hund som enbart gillar er i framiljen så blir det troligtvis inte en bra tjänstehund. Har du en hund som blir så glad så att hunden nästan välter personer i sin närhet här de möter varandra så kan det också bli ett problem. En social tjänstehund ska vara balanserad. Med det menar vi att det kan bli väldigt jobbigt om du behöver ”tjata” på din hund att vara artig och inte buffla på folk. Om detta är fallet är det bättre att du bokar en privatlektion hos oss för att skapa möjlighet att hjälpa hunden att hantera en sådan situation och ibland kan en sådan hund behöva landa lite och bli äldre innan den är redo för ett arbete som tjänstehund. Boka rådgivning hos oss om du undrar eller är funderas över om din hund är lämplig.

Vi har skapat våra tester utifrån kunskap både baserat på Sara Karlbergs erfarenheter från BPH (svenska kenneklubbens Beteende och Personlighetstet för Hund.) samt testprotokoll från internationella organisationer. Vi håller för närvarande på att utveckla våra tester. Vi testar inte hundar som är yngre än 1 år då vi följer svensk standard för utbildning av vårdhund och dess riktlinjer för tester av hund.

Besökshund i praktiken
AAA/Besökshund (praktisk+ VFU) Görs när du genomfört lämplighetstest, AAI-intro samt AAA/Besökshund i teorin.

Hundträning 

 • Planering, genomförande och dokumentation av hundträning
 • Targetträning och positionering
 • Belöningstekniker som motiverar hunden till samarbete
 • Den egna hundens mentalitet och rasspecifika egenskaper i praktiken
 • Anpassning av träning med hänsyn till hundens kapacitet och behov
 • Förmåga att läsa av sin hund bryta träningen vid för svår miljö eller för svåra situationer
 • Kommunikation med sin hund i normal samtalston och med handsignaler
 • Skapa en trygg relation med sin hund genom avslappning
 • Interaktion med tredje part (grupp och enskild individ)

AAA/Besökshund – VFU = Verksamhetsförlagd utbildning

Praktiskt arbete i verksamhet

 • Arbete efter basala hygienrutiner inom vård och omsorg enligt SOSFS 2007:19 [14] 
 • Arbetskapacitet och motivationsnivå på sin hund baserat på ras, individ och hälsa  
 • Säkerställande av säkerhet, trivsel och trygghet i arbete med hundunderstödd aktivitet
 • Avläsa sin hund i olika miljöer och situationer och reagera/agera på när hunden utsätts för stress/påfrestning
 • Anpassning efter deltagarens behov och dagsform 
 • Förmåga att avbryta arbete när hund eller deltagare visar tecken på ovilja
 • Introduktion av hund på ett yrkesmässigt sätt i nya miljöer
 • Reflektion kring kommunikationsstrategier mellan människa och hund
 • Samarbete med andra yrkesgrupper
 • Professionellt förhållningssätt mot hund, deltagare, personal och anhöriga i praktiken
 • Reflektion kring det egna förhållningssättet i form av klädsel, utrustning och agerande
 • Arbete enligt ett lösningsfokuserat förhållningssätt
 • Genomförande av hundunderstödd insats med utgångspunkt från brukarens oberoende, självbestämmande och integritet
 • Genomförande av hundunderstödd insats med utgångspunkt från ett professionellt förhållningssätt, etiska ställningstaganden, en belöningsbaserad hundträning och utifrån ett korrekt djurskyddperspektiv
 • Planering och utförande av hundunderstödd aktivitet 
 • Redogörelse för och reflektion kring det praktiska arbetet med hund i hundunderstödd aktivitet

Certifiering

Du anmäler dig till certifiering när det är dags. Vi kommer att ha tillfällen uppbokade över hela landet så att du kan själv välja när i tiden det passar dig att ta din examen. På certifieringen ska alla delarna i utbildningen falla samman. Vi ska kunna på examenstillfället be om att visa upp vissa grundfärdigheter samt att vi vill se att hunden trivs med sin uppgift i samspelet med en främmande person.