Diplomering

Besökshund – 1995 kr
Barnbehörighet – 1995 kr
Skolhund – 3125 kr
Vårdhund – 3125 kr
Terapihund – 3125 kr

*om du går ett av våra utbildningspaket anmäler du dig inom utbildningen. Undantag görs för dem som skickas hit av oss.

*om du utbildat en hund externt så anmäler du dig här på knappen nedan.

Anmälan till diplomering

Examen av hundteam

Vi benämner våra examinationer som diplomering då det i dag inte finns någon officiell certifieringsform i Sverige. Det är viktigt att man förhåller sig till de nationella termer som finns. Vi arbetar just nu under 2021 på ett format för att kvalitetssäkra våra examinationer i form av att vi kommer att tillsätta fler som observerar våra examinationer. Vi har i vårt utbildningsformat flera instruktörer kopplade till samma hundteam för att säkerställa nivån på utbildningen. Vi har alltid minst två stycken som deltar på examinationen samt att vi arbetar för att inkludera en extern observatör för en ytterligare nivå i kvalitetssäkring.

Examinationen sker i så autentisk miljö som möjligt. Vi har dock i vår utbildningsprocess flera moment där vi ser hundteamet i arbete vilket säkerställer också vår möjlighet att handleda och guida hundteamet under utbildningens gång.

Diplomeringen inkluderar en id-handling som styrker den utbildningsnivå hundteamet är utbildat på samt att den är giltig i två år framåt därefter ska ett kvalitetstest utföras. Hundteamet erhåller även ett diplom som intygar innehållet i utbildningen.