Skola och pedagogiska miljöer

Nivå 1 – hundunderstödd aktivitet (Besökshund)
– tillval – lämplighetstest med barn (barnbehörighet)

Nivå 2 – hundunderstödd pedagogik (Skolhund)

Paketerbjudande!
Hundunderstödd aktivitet + pedagogik = 1500 kr rabatt.

Nivå 1 – hundunderstödd aktivitet

 1. Lämplighetstest (1995 kr)
 2. Utbildning (13 500 kr)
 3. Diplomering (ingår)

Förkunskapskrav:
Utbildning för dig med gymnasiekompetens.

Innehåll – delkurser på grundläggande nivå: 

 • Djuromsorg och hälsa
 • Hundens etologi
 • Hundens träning
 • Människans hälsa, etik och värdegrund
 • Kommunikation, bemötande, förhållningssätt
 • Hundunderstödd aktivitet anpassade till individ
 • Verksamhetsförlagd utbildning
Läs mer här

Nivå 2 – hundunderstödd Pedagogik

Du utbildas enligt www.iahaio.orgs definitioner av hundunderstödd pedagogik som syftar till arbete med hunden som kollega för insatser som ej kräver dokumentation eller utvärdering.

 1. Lämplighetstest (1995 kr)
 2. Utbildning (15 375 kr)
 3. Diplomering (3 125 kr)

Förkunskapskrav:
Utbildning för dig med dokumenterad utbildning inom pedagogik.

Innehåll – delkurser på fördjupad nivå: 

 • Djuromsorg och hälsa
 • Hundens etologi
 • Hundens träning
 • Människans hälsa, etik och värdegrund
 • Kommunikation, bemötande, förhållningssätt
 • Hundunderstödd aktivitet anpassade till individ
 • Verksamhetsförlagd utbildning
Läs mer här

Vård och omsorg

Nivå 1 – hundunderstödd aktivitet (Besökshund
– tillval, barnbehörighet för arbete under 13 år (barnbehörigheten)
– tillval, läsombud. Läshund för vuxna.

Nivå 2 – hundunderstödd vård/terapi (Vårdhund / Terapihund)

Paketerbjudande!
Hundunderstödd aktivitet + vård/terapi = 1500 kr rabatt.

Nivå 1 – hundunderstödd aktivitet

 1. Lämplighetstest (1995 kr)
 2. Utbildning (13 500 kr)
 3. Diplomering (ingår)

Förkunskapskrav:
Utbildning för dig med gymnasiekompetens.

Innehåll – delkurser på grundläggande nivå: 

 • Djuromsorg och hälsa
 • Hundens etologi
 • Hundens träning
 • Människans hälsa, etik och värdegrund
 • Kommunikation, bemötande, förhållningssätt
 • Hundunderstödd aktivitet anpassade till individ
 • Verksamhetsförlagd utbildning
Läs mer här

Nivå 2 – hundunderstödd Pedagogik

Du utbildas enligt www.iahaio.orgs definitioner av hundunderstödd pedagogik som syftar till arbete med hunden som kollega för insatser som ej kräver dokumentation eller utvärdering.

 1. Lämplighetstest (1995 kr)
 2. Utbildning (15 375 kr)
 3. Diplomering (3 125 kr)

Förkunskapskrav:
Utbildning för dig med dokumenterad utbildning inom pedagogik.

Innehåll – delkurser på fördjupad nivå: 

 • Djuromsorg och hälsa
 • Hundens etologi
 • Hundens träning
 • Människans hälsa, etik och värdegrund
 • Kommunikation, bemötande, förhållningssätt
 • Hundunderstödd aktivitet anpassade till individ
 • Verksamhetsförlagd utbildning
Läs mer här

STUDENT FEEDBACK

“There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour”


EMERY BURNS, Science Student

“There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour”


LEE MILLER, Biology Student

“There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour”


LEE MILLER, Physics Student

“There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour”


EMERY BURNS, Design Student
2020-05-15T17:26:24+01:00

Förberedande-online

Our modern institution is interested in cultivating an environment where young students can come together and learn in a creative and flexible environment. We work collaboratively with our students to achieve outstanding results.

2020-03-15T18:55:54+01:00

Nivå 2 – HAT

Utbildning av både Vårdhund och Terapihund. Alla hundteam deltar samma utbildning. Skillnaden är att de som utbildar sig enligt standard för att examinera sig som Vårdhundsteam skall utföra verksamhetsförlagd utbildning inom demensvård, äldreomsorg eller med människor med förvärvad hjärnskada, Terapihundsteamet kan utföra verksamhetsförlagd utbildning inom vård, skola och omsorg m.m.

2020-03-10T19:14:07+01:00

Nivå 1 – HAA Hundunderstödd Aktivitet

Skolhunden används i skola eller annan typ av pedagogisk verksamhet av exempelvis pedagog, specialpedagog eller annan personal som ska arbeta med hunden som pedagogiskt verktyg. Fokus på djurassisterad pedagogik är att hjälpa deltagaren att nå förbättrade resultat enligt läroplanen samt sociala och kognitiva funktioner. Det är en målinriktad verksamhet och deltagarens utveckling dokumenteras och utvärderas.

2020-03-01T17:28:20+01:00

Nivå 1 – HAA

Besökshundsteamet arbetar med att ge stöd, motivation, uppmuntran, aktivitet och sällskap. Besökshundsteamets uppgifter är att göra enkla besök som ej är målinriktade eller behöver dokumenteras. Effekterna är goda, forskning visar att besök av hundteam sänker blodtryck, minskar smärta och stress. Detta är bara några få exempel på den goda effekt djurassisterad aktivitet har.

2016-03-15T17:28:20+01:00

Music Production

Our modern institution is interested in cultivating an environment where young students can come together and learn in a creative and flexible environment. We work collaboratively with our students to achieve outstanding results.

2016-03-15T17:27:06+01:00

Graphic Design

Our modern institution is interested in cultivating an environment where young students can come together and learn in a creative and flexible environment. We work collaboratively with our students to achieve outstanding results.

2016-03-15T17:26:24+01:00

Economics

Our modern institution is interested in cultivating an environment where young students can come together and learn in a creative and flexible environment. We work collaboratively with our students to achieve outstanding results.

2016-03-15T13:38:39+01:00

Sports Science

Our modern institution is interested in cultivating an environment where young students can come together and learn in a creative and flexible environment. We work collaboratively with our students to achieve outstanding results.

2016-03-15T13:32:25+01:00

Biology

Our modern institution is interested in cultivating an environment where young students can come together and learn in a creative and flexible environment. We work collaboratively with our students to achieve outstanding results.

Student Inspired Events

We offer a wide range of high quality of teaching and extra-curricular activities.

We offer a range of training packages in a range of subject areas and can offer blended learning opportunities to best meet your needs. If sitting in a room with a trainer and having the opportunity for discussion with other learners sounds good to you then we can offer this.

Joing Over 500,000 Students Enjoying Avada Education now

Become Part of Avada University to Further Your Career.

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.