Ja man kan lägga upp de olika delmomenten som man önskar. AAI – Intro och AAA-besökshund i teorin kan man ta helt fristående utan hund till och med. Många tar den under tiden hunden mognar på sig. Sen kan man göra resterande delar i Besökshundsprogrammet när hunden fyllt ett år och är redo för ett lämplighetstest.

Om man siktar på avancerad nivå kan man ändå välja att lägga upp de olika delarna i en individuell studieplan.