Ja i terapihundsprogrammet så ingår besökshundsprogrammet. Besökshund ligger på grundnivå och terapihund på avancerad nivå dvs fortbildning från besökshund.