Information

Pris inkl instruktör:
Online –2000 kr inkl. moms

  • 35 studietimmar
  • 11 informationsblock
  • 22 st uppgifter
  • Handledning av instruktör
  • 1 år på att slutföra
  • Diplom kan erhållas om du gjort uppgifterna

Pris utan instruktör:
Online – 1500 kr inkl. moms

  • 35 studietimmar
  • 11 informationsblock
  • 1 år på att slutföra
  • Inga uppgifter att lämna in

Kurslitteratur tillkommer:
– Sociala tjänstehundar – omsorg utan ord
– Lexikon i hundspråk

Förkunskaper

Förkunskapskrav:
Förkunskaper och andra villkor för tillträde till kursen online måste hundföraren ha tillgång till dator, internet och ett youtube konto samt en videokamera/smartphone att filma med.

Passar både valp, unghund, omplacering eller vuxen hund

Online
Ortsoberoende
1 år att slutföra
Du anmäler dig genom att köpa kursen på vår webshop. (klicka på knappen) När vi ser att köpet är genomfört så skickar vi inloggning till din epost. Glöm inte att fylla i rätt epostadress.

Förberedande utbildning

Utbildningen är onlinebaserad. Den  kan startas upp när du önskar och du har ett år på dig att slutföra din utbildning, du tar det i den takt du önskar.

Uppgifterna i kursen är kopplade till två böcker, Sociala Tjänstehundar – Omsorg utan ord av Sara Karlberg & Helena Eriksson och Lexikon i hundspråk av Anders Hallgren, vilka utgör kurslitteraturen för kursen. Dessa två böcker ingår även i våra andra utbildningar vilket underlättar för dig om du vill fortsätta våra utbildningar.

Kursplanen för utbildningen är fastställd av Svenska Terapihundskolan och utgår från de kriterier och förutsättningar som ett hundteam behöver för att påbörja ordinarie utbildningar.

Kursens innehåll

Online
Utbildningen utgörs av distansstudier.
Utbildningen omfattar 22 stycken uppgifter samt 11 stycken informationsblock vilket uppskattas till 35 timmar teoretisk bas.

Uppgifterna är kopplade till två böcker vilka utgör kurslitteraturen för kursen. Dessa två böcker ingår även i våra andra utbildningar vilket underlättar för dig om du vill fortsätta våra utbildningar. Inom ramen för kursen är också praktisk träning inlagd där insatsen kan variera beroende på förkunskaper i hundträning.

Utbildningen syftar till att förbereda hund och förare inför ett framtida lämplighetstest och utbildning till social tjänstehund. Kursen har såväl teoretiska som praktiska inslag.

Arbetsformerna utgörs av distansstudier där både teoretiska och praktiska inslag ligger som grund. Utbildningen är förlagd till STHS lärplattform. Läsanvisningar samt läsinstruktioner och uppgifter återfinns på lärplattformen.