Information

Förberedande steg 1
Online –750 kr inkl. moms

 • 33 studieblock
 • helt online
 • 60 dagar på att slutföra
 • Diplom

Förberedande steg 2
Online –750 kr inkl. moms

 • 24 studieblock
 • helt online
 • 60 dagar på att slutföra
 • Diplom

Förberedande paketdeal
Steg 1 + steg 2
Online – 990 kr inkl. moms

 • 33 studieblock
 • helt online
 • 60 dagar på att slutföra
 • Diplom

Kurslitteratur tillkommer:
– Sociala tjänstehundar – omsorg utan ord
– Lexikon i hundspråk

Förkunskaper

Förkunskapskrav:
Förkunskaper och andra villkor för tillträde till kursen online måste hundföraren ha tillgång till dator eller smartphone.

Passar både valp, unghund, omplacering eller vuxen hund

Online
Ortsoberoende
60 dagar att slutföra

Förberedande utbildning

Utbildningen är onlinebaserad. Den  kan startas upp när du önskar och du har 60 dagar på dig att slutföra din utbildning, du tar det i den takt du önskar.

Uppgifterna i kursen är kopplade till två böcker, Sociala Tjänstehundar – Omsorg utan ord av Sara Karlberg & Helena Eriksson och Lexikon i hundspråk av Anders Hallgren, vilka utgör kurslitteraturen för kursen. Dessa två böcker ingår även i våra andra utbildningar vilket underlättar för dig om du vill fortsätta våra utbildningar.

Kursplanen för utbildningen är fastställd av Svenska Terapihundskolan och utgår från de kriterier och förutsättningar som ett hundteam behöver för att påbörja ordinarie utbildningar.

Kursens innehåll

Förberedande steg 1

Förberedande steg 2