Information

Pris inkl instruktör:
Online –2000 kr inkl. moms

  • 35 studietimmar
  • 11 informationsblock
  • 22 st uppgifter
  • Handledning av instruktör
  • 1 år på att slutföra
  • Diplom kan erhållas om du gjort uppgifterna

Pris utan instruktör:
Online – 1500 kr inkl. moms

  • 35 studietimmar
  • 11 informationsblock
  • 1 år på att slutföra
  • Inga uppgifter att lämna in

Kurslitteratur tillkommer:
– Sociala tjänstehundar – omsorg utan ord
– Lexikon i hundspråk

Förkunskaper

Förkunskapskrav:
Förkunskaper och andra villkor för tillträde till kursen online måste hundföraren ha tillgång till dator, internet och ett youtube konto samt en videokamera/smartphone att filma med.

Passar både valp, unghund, omplacering eller vuxen hund

Online
Ortsoberoende
1 år att slutföra
Du anmäler dig genom att köpa kursen på vår webshop. (klicka på knappen) När vi ser att köpet är genomfört så skickar vi inloggning till din epost. Glöm inte att fylla i rätt epostadress.

Köp din kurs här

Förberedande utbildning

Utbildningen kan vara både onlinebaserad eller fysisk. Går du online kan den startas upp när du önskar och du har ett år på dig att slutföra din utbildning, du tar det i den takt du önskar. Går du den fysiska så är det två intensivdagar, se datum i anmälan.

Uppgifterna i kursen är kopplade till två böcker, Sociala Tjänstehundar – Omsorg utan ord av Sara Karlberg & Helena Eriksson och Lexikon i hundspråk av Anders Hallgren, vilka utgör kurslitteraturen för kursen. Dessa två böcker ingår även i våra andra utbildningar vilket underlättar för dig om du vill fortsätta våra utbildningar.

Kursplanen för utbildningen är fastställd av Svenska Terapihundskolan och utgår från de kriterier och förutsättningar som ett hundteam behöver för att påbörja ordinarie utbildningar.

Går du den fysiska så räcker det med att dyka upp. Du får kallelse med information om vad du ska ta med.

Kursens innehåll

Online
Utbildningen utgörs av distansstudier.
Utbildningen omfattar 22 stycken uppgifter samt 11 stycken informationsblock vilket uppskattas till 35 timmar teoretisk bas.

Uppgifterna är kopplade till två böcker vilka utgör kurslitteraturen för kursen. Dessa två böcker ingår även i våra andra utbildningar vilket underlättar för dig om du vill fortsätta våra utbildningar. Inom ramen för kursen är också praktisk träning inlagd där insatsen kan variera beroende på förkunskaper i hundträning.

Utbildningen syftar till att förbereda hund och förare inför ett framtida lämplighetstest och utbildning till social tjänstehund. Kursen har såväl teoretiska som praktiska inslag.

Arbetsformerna utgörs av distansstudier där både teoretiska och praktiska inslag ligger som grund. Utbildningen är förlagd till STHS lärplattform. Läsanvisningar samt läsinstruktioner och uppgifter återfinns på lärplattformen.

Fysisk utbildning – 2 dagar

Förberedande utbildning – fysisk kurs kommer finnas på vissa orter och är riktad till dig som är intresserad av att i framtiden utbilda din hund till social tjänstehund. Kursen är särskilt lämplig för dig med valp eller unghund som ännu inte har åldern inne att påbörja våra yrkesutbildningar, men passar hundar oavsett ålder och ras/raser.

Kursen innehåller alla delar som vi ser lägger god grund inför att klara skolans lämplighetstest och yrkesutbildningar, men genomförandet av kursen innebär inte per automatik att hunden sedan klarar lämplighetstestet.

Under 2 dagar varvar vi praktik och teori för att ge förarna goda förutsättningar att träna vidare på de olika delarna som i sin tur skapar en god grund för framtiden som social tjänstehund. Kursen är också bra för den som vill ha en bra grund och vardagslydnad för sin valp eller vuxna hund.