Pris

12 000 kr ordinarie pris
10 000 kr om du gått besökshund
8 000 kr om du gått besökshund+terapihund/skolhund

 • Online
 • Handledning av våra lärare
 • Arbetsprov/teoretiskt prov fysisk träff

Kurslitteratur tillkommer:
– Sociala tjänstehundar – omsorg utan ord
– Lexikon i hundspråk

Förkunskaper

 • Hundinstruktör med bas i belöningsbaserade metoder
 • Goda kunskaper i klickerträning
 • Du kommer att ombedjas att skicka in intyg samt film på hundträning

Validering

 • Har man utbildat en hund hos oss, så slipper man examinera den egna hundens grundfärdigheter upp till den nivå man utbildat sig.
Ansök här

Grundfärdighetsinstruktör

En extra spetskompetens för dig som redan är instruktör

Vad får du, en grundlig utbildning i vad det innebär att utbilda hundteam hos oss på Svenska Terapihundskolan, du kommer också att få möjligheten att ta emot elever som behöver extra träning i våra ordinarie utbildningar. Det är ur denna grupp instruktörer vi kommer att ta hjälp ifrån när vi arrangerar lämplighetstester. Vi kommer att erbjuda fortbildning och nätverkande för dig som instruktör. När vi behöver nya medarbetare kommer vi i första hand att leta efter kandidater med denna kompetens. Förmåner – 20% rabatt på våra ordinarie utbildningar.

Kursens innehåll

För att uppnå godkänd examen ska instruktören uppnått följande kunskaps- och färdighetsmål:

Kunskap om det sociala tjänstehundteamets:

–  träning, träningsmetoder och etologi
–  hållbart arbete med social tjänstehund (samtycke och frivillighet)
–  säkerhet i arbetet med deltagare
–  arbetsmetoder, att planera, genomföra och utvärdera hundteamets arbete
–  lämplighet och lämplighetsbedömningar
–  branschterminologi

Kunskap om och förståelse för arbete som hundteam med deltagare inom följande områden:

– kommunikation,
– värdegrund
– bemötande och förhållningssätt 

Kunskap om Svenska Terapihundskolans:

 • utbildningskoncept
 • riktlinjer
 • policy

Examen:

 • Arbetsprov
 • Praktisk uppvisning av grundfärdigheter och hur man lär ut det irl
 • Teoretiskt prov angående hundunderstödda insatser = våra utbildningar

Examination sker genom inlämningsuppgifter på vår e-learningplattform. Under utbildningen ska du träna två olika hundar av olika typ/raser i de praktiska moment som ingår i våra utbildningar. Dessa hundar behöver ej vara lämplighetstestade och utbildas ej för arbete som social tjänstehund, utan tränas för att du ska kunna uppvisa din hundträningsförmåga. Har du tidigare utbildat en hund genom oss kan du validera viss träning upp till den utbildningsnivå din egen hund har. Avslutningsvis sker ett teoretiskt och praktiskt prov.