Se webinarium på SLU-play

Sätt telefonen mot denna Qr kod så kommer du till webinariet skapat för just denna hundrapport.

Sociala tjänstehundar – användning, lagstiftning och
djurvälfärd i mötet mellan hund och människa

Sociala tjänstehundar arbetar tillsammans med sin förare, med så kallade hundunderstödda insatser, inom framförallt skola, vård och omsorg. Rapporten belyser arbetet som dessa hundteam utför, hur arbetet kan påverka hundarnas välfärd, samt lyfter fram otydligheter i regelverken som kan påverka verksamheten.

Författarna presenterar ett 10-tal rekommendationer och ett antal slutsatser som de anser behöver införas nationellt, i syfte att kvalitetssäkra branschen likväl trygga hundarnas välfärd.

Rapporten ”Sociala tjänstehundar – användning, lagstiftning och djurvälfärd i mötet mellan hund och människa” ges ut av SLU Future One Health. Författarna är verksamma vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Svenska Terapihundskolan.

Riskanalys

Ett av de viktigaste momenten i att skapa riktlinjer för en verksamhet med hund är just riskanalysen. Vi har tagit fram en mall som du kan använda i arbetet med sociala tjänstehundar. Du ska så klart givetvis själv formatera den efter er specifika verksamhet.

Klicka på länken så laddas dokumentet ner.

RISKANALYS