Vad är ett lämplighetstest? När vi kallar till lämplighetstest inför en kursstart så handlar det om att vi vill undersöka hur förutsättningarna ser ut hos hund och förare att kunna utbilda sig och diplomera sig som hundsteam. Ett lämplighetstest kan även kallas även ibland för inprovning. Hunden måste enligt Svensk standard för utbildning av hund i vård och omsorg ha fyllt ett år för att få göra ett lämplighetstest.

Testet finns till för att vi ska kunna se om hunden klarar av de påfrestningar som hundarna kan utsättas för under en praktik. Det är ett lämplighetstest där vi ser om hunden har tendens till att slå över och bli arg, rädd eller att den helt enkelt skulle ta skada av att jobba som social tjänstehund. Hundens välbefinnande är vår prioritet men även säkerhet för den som hunden ska träffa är viktig. Efter genomfört test får man en träningsplan för vad man måste träna mer på alt. komma tillbaka och prova in igen. Vissa moment tillåter vi ej nedslag på.

 
Testmoment
När vi gör lämplighetstestet tittar vi på dig och din hunds allmänlydnad. Hunden ska kunna sitt stanna kvar, ligg stanna kvar, gå fint i kopplet samt klara av hundmöten.  Vi tittar på hur hundens socialitet yttrar sig både med dig som hundförare närvarande och enskilt med testledare, vi tittar på hundens samarbetsförmåga, träningsförmåga, miljökänslighet, lek, hundmöte, fasthållande kram. Vi tittar även på hur hunden tar emot godis, hur den hantera en stökig/stirrande person samt en omild hantering.

Vi kommer att under de närmsta åren jobba för att de hundar som utbildar sig hos oss ska ha genomgått ett BPH innan de påbörjar utbildning hos oss. Du kan läsa mer här: http://www.skk.se/sv/uppfodning/mentalitet/beteende-och-personlighetsbeskrivning-hund-bph/

Lämplighetstest för arbete med barn under 13år
De hundteam som ska arbeta med barn under 13år måste göra ett extra lämplighetstest med barn. Detta för att vi ska säkerställa att hunden trivs och vill vara i närheten av barn. Det kan ibland vara lätt som hundägare att tänka tanken – ”min hund fungerar så bra med mina barn”. Det är inte alltid att så att även om hunden älskar familjens barn så kan det ofta vara så att den inte är intresserad av andra barn. Åter igen är det både ett djurskyddsperspektiv och säkerhetsaspekt som spelar in. Både hunden ska må bra i sitt arbete med barnen och vi ska även kunna vara säker på att risken är så liten som möjligt att hunden ska kunna skada ett barn.
Vår vision
När man utbildar sin hund hos oss på Svenska Terapihundskolan gör man en fantastisk resa. Att få utbilda sin hund och sig själv till ett hundteam är ett privilegium. Vi som utbildningsarrangör är noggranna med att hund och förare ska må bra i detta. I huvudsak är vår prioritering i lämplighetstestet att se att hunden kommer att trivas på sitt arbete. Vi har ett ansvar ur ett djurskyddsperspektiv att hunden inte far illa och att du som hundförare får med dig så mycket som möjligt i ryggsäcken under utbildningens gång. Vi ser tydligt om hunden bygger på sig stress under momenten eller om den helt enkelt inte vill kommunicera/interagera med främmande människor. Vi har också ett ansvar att vara ärliga och ge dig som hundförare information om hur vi tror att förutsättningarna är för dig och din hund att kunna fullfölja utbildningen. Utifrån dessa ledord och ovanstående moment baserar vi vårt bedömningsunderlag.