Introduktion

Utbildning i hundunderstödda insatser AAI

Paketpris: 599 kr

 • Online
 • Du kan starta när du vill
 • Du har 3 månader att slutföra
 • Totalt ca 4h studietid
 • Teoretisk utbildning
 • Genomförs utan hund
 • Vid genomförd utbildning erhåller du intyg
 • Självrättande quiz

Kurslitteratur tillkommer:
– Sociala tjänstehundar – omsorg utan ord

Information

Förkunskapskrav:
Du behöver tillgång till en dator, kunskap i orbehandlingsprogram samt internetuppkoppling.

Kursen riktar sig till:
Dig som vill lära dig mer om hundunderstödda insatser. Du kan gå kursen utan hund men det är samtidigt första delen i utbildningen till att bli tjänstehundsteam.

Hundunderstödda insatser
introduktion AAI

Information om hundunderstödda insatser.

Denna utbildning är den absolut första delen i vår utbildning inom hundunderstödda insatser AAI ( Animal assisted interventions). Denna utbildning ger dig grunden i vad det hela handlar om. Kursen riktar sig till dig som vill veta mer om AAI, eller dig som är enhetschef och vill veta hur du kan kvalitetssäkra din verksamhet, eller du som går i tankarna om att utbilda dig och vill veta hur du ska gå vidare.

Kursen består av två delar där den ena riktar sig mot branschen och vad man behöver tänka på gällande lokal ordningsstadga, lagar, riktlinjer och regler.  Du får också en grundläggande kunskap kring smittskydd, arbetsmiljö och riskanalys. Helt enkelt vad du som vill införa hund på en arbetsplats behöver veta och hur du kan gå vidare för att genomföra drömmen om att arbeta med hund i verksamhet.

Den andra delen i utbildningen handlar om tjänstehunden. Hur tänker man kring djurvälfärden, hur vet jag om den hunden som jag tänkt ska arbeta med eller som jag är på väg att köpa är lämplig? Hur kan man tänka för att hunden ska må bra på arbetsplatsen och framför allt, hur arbetar en Besökshund, Skolhund eller Vård-/Teraphund?

Kursen ger dig också en överblick i hur våra övriga utbildningar ser ut. Ska du stanna på grundnivå (Besökshundprogrammet) eller kanske gå vidare till avancerad nivå som skolhundsprogramet eller vård-/terapihundsprogrammet passar bättre.

Den kan tas utan hund. Detta är den absolut första utbildningen i våra paket och om du har en valp på tillväxt kan du alltid börja med denna.  Vill du istället ta hela besökshundsprogrammet läs mer här –> 

Kursens innehåll

Utbildningen i branschkunskap är utvecklad med nedanstående teman med inriktning på hundunderstödd aktivitet.

Introduktion – branschkunskap

 • Terminologi
 • Lokal ordningsstadga och lagstiftning om hund
 • Basala hygienrutiner med inriktning på AAA
 • Djurskydd – sociala tjänstehundar
 • Grundläggande kunskaper gällande smittskydd, arbetsmiljö och riskanalys
 • Självrättande quiz

Utbildningen tjänstehunden är utvecklad med fokus på nedanstående områden med inriktning på hundunderstödd aktivitet.

Introduktion – tjänstehunden

  • Antrozoologi – relationen mellan människa och hund
  • Vilken hund är lämplig? / val av ras/personlighet
  • Djurskydd – sociala tjänstehundar
  • Grunderna i hundspråk och stress hos hund
  • Arbeta med Social Tjänstehund i vård, skola och omsorg
  • Självrättande quiz