Katalog / Prislista

G= Grundnivå
A=Avancerad nivå
F=Fristående

Alla utbildningar kan tas med avbetalning via www.humanfinans.se

AAI = Animal assisted interventions
AAE = Animal assisted education
AAT = Animal assisted therapy
AAC = Animal assisted counseling

Grundnivå (AAA)

Köper du Besökshundsprogrammet så får du ett paketpris. Du kan ta alla delarna separat om du önskar och bygga din egna utbildning, då blir det ett annat pris. Väljer du programmet så får du faktura på hela summan direkt. Skulle hunden ej klara lämplighetstestet så görs en återbetalning för G3+G4+G5

Besökshundsprogrammet Fristående priser
 G0 – Lämplighetstest  1 999 kr  1 999 kr
 GI – AAI – Introduktionskurs     499 kr     499 kr
 G2 – AAA/Besökshund i teorin  6 999 kr  6 999 kr
 G3 – AAA/Besökshund i praktiken+ G4 – VFU  7 499 kr  7 999 kr
 G5 – AAA/Certifiering         0 kr  1 999 kr
 Total  16996 kr  19 495 kr
Tillval: Fristående priser
 G0 – Lämplighetstest barn   1 999 kr
 F – AAA – Barnbehörighet   1 500 kr
 F – Certifiering Barnbehörighet   1 999 kr
 F – AAA – Läshund ink digital certifiering  2 500 kr
 F – Certifiering – Fadderhund   1 995 kr
 F – AAA – Fadderhunden  3 500 kr
 F – Certifiering – Fadderhund   1 995 kr
 F – AAA Pedagogikblocket  4 495 kr
 F – AAA Vård/omsorgsblocket  4 495 kr

Avancerad nivå(AAE/AAT/AAC)

Köper du ett program i avancerad nivå som exempelvis (Skolhundsprogrammet) så får du ett paketpris. Du kan ta alla delarna separat om du önskar och bygga din egna utbildning, då blir det ett annat pris. Väljer du programmet så får du faktura på hela summan direkt. Skulle hunden ej klara lämplighetstestet med barn så görs en återbetalning för G3+G4+G5 samt G0-barn +A2+A3+A4 och A5. Man kan även välja att lägga upp en individuell studieplan om du har en hund som ej fyllt ett år och kan lämplighetstestas direkt. Då kan du ta teorin i förväg. Teorin återbetalas ej (om hunden ej klarar testet) då den kan tas även utan hund.

 AAE/AAT/AAC – programmet  Fristående priser
 G – Besökshundsprogrammet     16 996 kr  19 495 kr
 G0 – Lämplighetstest barn       1 990 kr    1 990 kr
 F – AAA – Läshund/Läsombud               0 kr   2 000 kr
 A1 – AAE/AAT/AAC i teorin      3 890 kr    5 878 kr
 A2 – AAE/AAT/AAC i praktiken + A3 – VFU       7 999 kr    7 999 kr
 A4 – AAE/AAT/AAC Examensarbete               0 kr    1 500 kr
 F – Certifiering Läshund/Läsombud               0 kr    2 000 kr
 A5 – Certifiering AAE/AAT/AAC       3  125 kr     3 125 kr
 Total  34 000 kr  43 987 kr

Fristående kurser avancerad nivå (AAE/AAT/AAC)

I stort sett ska alla våra teoretiska kurser kunna tas fristående.

Fristående priser
 A1 – AAE/AAT/AAC i teorin  5 878 kr

Vår yrkeshögskoleutbildning är kostnadsfri och CSN berättigad.