Kvalitetstest

Besökshund – 1500 kr
Skolhund – 1900 kr
Vårdhund – 1900 kr
Terapihund – 1900 kr

Anmälan till kvalitetstest

Kvalitetstest

Enligt de krav som finns hos Svenska föreningen för sociala tjänstehundar www.svth.se samt de styrdokument vi följer ska ett kvalitetstest utföras vartannat år för att uppdatera din id-handling. Att utföra kvalitetstest i samma anda som även assistans och servicehundar medför att vi håller en hög standard och kvalitet på de tjänstehundar som är i arbete.   Du kommer också att behöva lämna in ett veterinärintyg till den lärare som gör testet.   Genom att kvalitetstesta sin hund bidrar man till en kvalitetssäkrad bransch.

Du kommer också att behöva lämna in ett veterinärintyg till den lärare som gör testet.