Från valp till terapihund: Miljöträning och passivitetsträning del 1.

Många frågar oss om hur man behöver träna valpen när man önskar å träna den inför att bli en besöks- eller terapihund. Jag brukar svara att det inte är hundens färdigheter som är det viktigaste, utan att hunden blir tillräckligt socialiserad och miljötränad. Om man miljötränar och socialiserar hunden i en tidig ålder kan man lägga en god plattform för en trygg och miljöstark hund.

En terapihund måste klara av att följa med på många olika ställen där det finns olika människor och som ger olika intryck. Det är av den anledningen viktigt att hunden är trygg i nya miljöer för att kunna fungera som den ska men också för att det inte ska bli en belastning för hunden. Detta är också viktigt för vanliga ”familjehundar” så klart, miljöträning är kanske den viktigaste delen i träningen för att man ska få ett fungerande vardagsliv som hundägare.

Jag har fokuserat på mycket miljöträning av våra hundar och jag har tagit med dem på alla tänkbara platser med olika förutsättningar, både utomhus och inomhus där det är möjligt att få vara med hund. Vi har tränat till exempel på flygplatser, gallerian i centrum, föreläsningar och så klart hem till diverse olika personer. En sak som är viktig att poängtera är att valpar hör inte hemma på äldreboenden eller i miljöer där den kan utsättas för risker att bli rädd eller skadas samt att patienter, elever eller brukare inte heller ska utsättas för hundar som ej är lämplighetstestade.

När vi arbetar med miljöträning är det kvalitet framför kvantitet som gäller, så målet är inte att utsätta hunden för så många miljöer som möjligt eller och vara där länge utan att att medvetet tänka ut de miljöer som är viktiga och träna på ett sånt sätt att hunden blir trygg i den miljön man är i. Det är därför också väldigt viktigt att hålla koll på signaler som tyder på stress och tecken som visar på att hunden är obekväm. Tecken som man behöver vara uppmärksam på är om hunden flämtar, överdriven nosaktivitet, att huden reagerar på höga ljud eller oväntade ljud, om hunden drar mycket i kopplet och är generellt orolig. Med andra ord handlar det om att hunden inte klarar av att slappna av i miljön. Om hunden har svårt att slappna av är förmodligen miljön för svårt och krävande för hunden. Det är viktigt att tänka på att alltid träna i situationer där hunden lyckas så att hunden får en positiv upplevelse av situationen.

När man ska starta miljöträningen av en valp eller vuxen hund vill vi anbefalla att starta med passivitetsträning för att sedan kunna träna på att vara passiv i olika miljöer. Börja med att träna i miljöer som det är folk i som exempelvis den lokala lekpatsen, kafét, kontoret m.m. Sätt dig en bit bort och låt hunden få sitta och titta. Om det ser ut som att hunden har svårt att slappna av behöver du skapa ett större avstånd till det som gör hunden orolig. När hunden lägger sig ner och är avslappnad så belönar du. På detta sätt blir hunden belönad för att den ligger avslappnad samtidigt som den får goda associationer till miljön. Kort och gott kan man också tänka på att om hunden inte lyckas med det du tänkt träna så är övningen för svår och träningen ger dåliga resultat.

OBS! Kom ihåg att tänka på kvaliteten på dina godbitar under träningen. Här vill du inte belöna med godbitar som hunden tycker är de godaste godaste eftersom hunden kommer att skapa höga förväntningar på belöningen och kan till och med sluta med att hunden börjar pipa och kräva belöning. Det kan vara en god idé att använda sig av hundens torrfoder eller annat godis som ligger lite längre ner på önskelistan för att kunna belöna men ändå inte skapa hög energi. Kräsna hundar ska så klart få det godis som hunden behöver för att den ska kunna ta det som en belöning. Var dock uppmärksam på att om en hund inte tar emot godis så är miljön för tuff och det är ett tydligt tecken på stress. Anpassa träningen till den miljö som ger en effektiv träning. Efter ett tag kommer hunden att få in vanan vid att man ska vara passiv och slappna av när du sätter dig ned eller är passiv själv.

Kom ihåg också att även om hunden är passiv dvs. inte så aktiv i sin träning så är det fortfarande slitsamt och speciellt för valpar och unga hundar. Ta därav bra med pauser och dra er undan så att hunden får vila från miljön ett tag. Träna korta stunder då det är lätt att slita ut hunden och det kan också leda till att hunden till slut inte tycker att miljön är så trevlig att vara i. Åter igen se till att hunden lyckas och att ni avslutar innan hunden blir trött. På bilden ser ni min hund Alvin som vänjer sig vid att vara passiv och lugn i närheten av grisar.
Lycka till med träningen!