STHS i Norge

Besøkshundsutdanning
9900 kr

Terapihundsutdanning
29900 kr

Skolehundsutdanning
29900 kr

Svenska Terapihundskolan i Norge

På vegne av Dyreassisterte Tjenester i Norge holder STHS opplæring for besøkshunder, terapihunder og skolehunder med oppstart i 2023.

Siden vi ikke har kontor i Norge eller norsk nettside ennå, har vi satt sammen flyers på norsk om de ulike kursene.

Besøkshundutdanning
Hund og fører er opplært til å motivere, skape aktivitet og øke livskvaliteten. Hundekvipaget jobber i enkle former som ikke trenger å dokumenteres eller evalueres. Se informasjonsblad her. Besøkshund Norge

Teori online Besøkshund – Start 1 oktober
Momenttrening i Oslo 27-29 oktober
Individuell trening hemma 15h Oktober – Januari
Guidet besøk på sykehjem med instruktør 13 jan
L-test med barn 14 jan (frivillig)
Praksis 15 h Januari – april
Sertifisering Besøkshund 19 april 2024

Terapihundutdanning
Hund og fører er opplært til å arbeide målrettet etter pleieplan eller gjennomføringsplan innen pleie eller omsorg. Hundeholdets innsats skal dokumenteres og evalueres. Utføres av omsorgs- eller helsepersonell. Se informasjonsblad her. Terapihund Norge

Teori online Besøkshund – Start 1 oktober
Momenttrening i Oslo 27-29 oktober
Individuell trening hemma 15h Oktober – Januari
Guidet besøk på sykehjem med instruktør 13 jan
L-test med barn 14 jan (frivillig)
Praksis 15 h Januari – april
Sertifisering Besøkshund 19 april 2024

Teori online Terapihund – Start 22 april
Momenttrening i Oslo 20-21 april
Momenttrening i Oslo 8-9 juni
Praksis 40 h april – Oktober
Sertifisering 16-17 november 2024

Skolehundsutbildning
Hund og fører er opplært til å arbeide målrettet etter barnets individuella utvecklingsplan eller gjennomføringsplan innen pleie eller omsorg. Hundeteamets innsats skal dokumenteres og evalueres. Utføres av lärare eller pedagogiskt utbildad personal. Se informasjonsblad her. Skolhund norge

Teori online Besøkshund – Start 1 oktober
Momenttrening i Oslo 27-29 oktober
Individuell trening hemma 15h Oktober – Januari
Guidet besøk på sykehjem med instruktør 13 jan
L-test med barn 14 jan 
Praksis 15 h Januari – april
Sertifisering Besøkshund 19 april 2024

Teori online Skolehund – Start 22 april
Momenttrening i Oslo 20-21 april
Momenttrening i Oslo 8-9 juni
Praksis 40 h april – Oktober
Sertifisering 16-17 november 2024