Tjänstehundsdelen

 • Besökshund – 10 000kr
 • Skolhund – 10 000 kr
 • Terapihund – 10 000 kr
 • Vårdhund – 10 000 kr
 • Psykoterapihund – 10 000 kr

Från 2023 inkluderar priset

 • admin digital plattform
 • lån av tjänstetecken
 • certifiering

Du kan också välja att delta i en klass i mån av plats

Kurslitteratur tillkommer:
– Sociala tjänstehundar – omsorg utan ord
– Lexikon i hundspråk

——————————————–

G= Grundnivå
A=Avancerad nivå
F=Fristående

AAI = Animal assisted interventions
AAA = Animal assisted activity
AAE = Animal assisted education
AAT = Animal assisted therapy
AAC = Animal assisted counseling

Information

Denna del gör du helt själv. Du anmäler dig till lämplighetstest via vår bokningssida. Därefter får du inloggning till vår e-learningplattform.

Förkunskapskrav:
Du ska ha utbildat och examinerat en hund på den nivå du avser att utbilda här också. Dvs. har du utbildat en besökshund i vårt ordinarie upplägg har du rätt att utbilda en ny hund online. Ska du sedan gå vidare måste du delta i vårt ordinarie upplägg för att få utbilda flera på egen hand.

Besökshund – delmoment

Du som redan gått en utbildning till besökshundsteam behöver inte gå teorin igen utan du gör bara de praktiska delmomenten. Se nedan.

 1. G0 – Lämplighetstest  klicka här för att komma till anmälan av lämplighetstest.
 2. G3 – AAA/Besökshund i praktiken (Grundfärdigheter)
 3. G4 – AAA/Besökshund VFU
 4. G5 – AAA/Certifiering

AAT/AAE/AAP – delmoment

Du behöver först göra de praktiska momenten för grundnivå – AAA- Besökshund samt teorin och examensarbete för AAT/AAE eller AAP. 

 1. G0 – Lämplighetstest  klicka här för att komma till anmälan av lämplighetstest.
 2. G3 – AAA/Besökshund i praktiken (Grundfärdigheter)
 3. G4 – AAA/Besökshund VFU
 4. G5 – AAA/Certifiering (kan hoppas över om du går vidare direkt. Alla moment ska vara godkända innan du får tillgång till nästa moment)

Därefter går du vidare till avancerad nivå AAT/AAE eller AAP

5. G0 – Lämplighetstest – barn (valfritt om du ska gå AAT/AAP)
6.
A2 – AAT/AAE eller AAP –  i praktiken
7. A3 – AAT/AAE eller AAP – VFU
8. A5 – Certifiering – AAT/AAE eller AAP

Klicka här för att komma vidare till anmälan till:

Skolhund
Vård/Terapihund
Psykoterapihund

AAT/AAE/AAP – delmoment

 1. G0 – Lämplighetstest – barn (valfritt om du ska gå AAT/AAP)
 2. A2 – AAT/AAE eller AAP –  i praktiken
 3. A3 – AAT/AAE eller AAP – VFU
 4. A5 – Certifiering – AAT/AAE eller AAP

Klicka här för att komma vidare till anmälan till:

Skolhund
Vård/Terapihund
Psykoterapihund

Tjänstehundsdelen
För dig som ska utbilda flera hundar

Besökshund – delmoment

 1. G0 – Lämplighetstest
 2. G3 – AAA/Besökshund i praktiken (Grundfärdigheter)
 3. G4 – AAA/Besökshund VFU
 4. G5 – AAA/Certifiering

*nedanstående moment kräver att man har besökshundsutbildningen genomförd samt att du redan gått avancerad nivå på teori med ett examensarbete.

Skolhund – delmoment

 1. G0 – Lämplighetstest – barn
 2. A2 – AAE – Skolhund i praktiken
 3. A3 – AAE – VFU
 4. G5 – Certifiering – Skolhund

Terapihund/Vårdhund – delmoment

 1. G0 – Lämplighetstest – barn – valfritt
 2. A2 – AAT – Vård-/terapihund i praktiken
 3. A3 – AAT – VFU
 4. G5 – Certifiering – Vård-/terapihund

Psykoterapihund – delmoment

 • G0 – Lämplighetstest – barn – valfritt
 • A2 – AAP – Psykoterapihund i praktiken
 • A3 – AAP- VFU
 • G5 – Certifiering – Psykoterapihund