Tjänstehundsdelen

 • Besökshund – 7999 kr
 • Skolhund – 7999 kr
 • Terapihund – 7999 kr
 • Vårdhund – 7999 kr

Paketpriset inkluderar

 • admin digital plattform
 • lån av tjänstetecken
 • diplomering
 • id-handlingar
 • diplom

Kurslitteratur tillkommer:
– Sociala tjänstehundar – omsorg utan ord
– Lexikon i hundspråk

Information

Denna del gör du helt själv. Du anmäler dig till lämplighetstest via vår bokningssida. Därefter får du inloggning till vår e-learningplattform.

Förkunskapskrav:
Du ska ha utbildat och examinerat en hund på den nivå du avser att utbilda här också. Dvs. har du utbildat en besökshund i vårt ordinarie upplägg har du rätt att utbilda en ny hund online. Ska du sedan gå vidare måste du delta i vårt ordinarie upplägg för att få utbilda flera på egen hand.

För dig som ska utbilda flera hundar

Besökshund

 1. Lämplighetstest – du anmäler dig via vårt anmälningsformulär för externa lämplighetstester.
 2. Onlineutbildning – när du är godkänd på lämplighetstestet så får du inloggning till vårt onlineupplägg. Där får du redogöra för de grundfärdigheter din hund ska kunna samt den praktik som ska utföras enligt standard.
 3. Diplomering – du utför en diplomering precis som övriga hundteam i utbildning. Här kvalitetssäkrar vi att ni nått den nivå vi önskar. Ska du gå vidare till skolhund eller terapihund kan du göra en digital avstämning här innan du går vidare till nästa nivå.

Skolhund

*Först av allt ska du genomgå ovan stående moment för besökshund men du har möjlighet att utföra l-test med barn redan vid start för att kunna göra större delen av praktiken med barn. Oavsett börjar du alltid med ett l-test med vuxna och därefter kan du göra test med barn.

4. Lämplighetstest – Har du inte gjort l-test med barn så gör du det här. Du anmäler dig via vårt anmälningsformulär för externa lämplighetstester.
5. Onlineutbildning – Du fortsätter vidare från ovan nivåer med de grundfärdigheter som krävs för skolhund.
6. Diplomering – diplomering utförs med barn.

Terapihund/Vårdhund

*Först av allt ska du genomgå ovan stående moment för besökshund men du har möjlighet att utföra l-test med barn redan vid start för att kunna göra större delen av praktiken med barn. Oavsett börjar du alltid med ett l-test med vuxna och därefter kan du göra test med barn.

4. Lämplighetstest – Har du inte gjort l-test med barn så gör du det här om du har för avsikt att arbeta med barn inom vård/omsorg. Du anmäler dig via vårt anmälningsformulär för externa lämplighetstester.
5. Onlineutbildning – Du fortsätter vidare från ovan nivåer med de grundfärdigheter som krävs för vårdhund/terapihund.
6. Diplomering – diplomering utförs med den målgrupp du avser att arbeta med.