Information

Utbildning på grundnivå innebär hundunderstödda aktiviteter. Det är den första nivån av utbildning. Du som hundförare behöver ha gått minst 2 års gymnasium eller motsvarande samt ha kunskap om den målgrupp du ska arbeta med. Du kan välja antingen att gå programmet eller läsa till examen på fristående kurser i egen takt. Till höger kan du läsa de olika uppläggen på grundnivå och nedan finner du information om innehållet i respektive delkurs.

G= Grundnivå
A=Avancerad nivå
F=Fristående

AAI = Animal assisted interventions
AAE = Animal assisted education
AAT = Animal assisted therapy
AAC = Animal assisted counseling

Översikt grundnivå – Besökshundsprogrammet

 • G0 – Lämplighetstest
 • GI – AAI – Introduktionskurs
 • G2 – AAA/Besökshund i teorin
 • G3 – AAA/Besökshund i praktiken
 • G4 – AAA/Besökshund VFU
 • G5 – AAA/Certifiering

Fristående kurser

 • Förberedande
 • G1 – AAI – intro
 • G2 – AAA – i teorin
 • F – AAA – Barnbehörigheten
 • F – AAA – Fadderhunden
 • F- AAA – Läshund
 • F – AAA – Läsombud
 • F – Pedagogikblocket
 • F – Vård & omsorgsblocket

Besökshundsprogrammet

Hundunderstödd aktivitet
AAA (Animal Assisted Activity)

Lämplighetstest

Kan utföras när hunden fyllt ett år. Tar ca 40 minuter och utförs av två instruktörer. Kan även göras efter AAI-Intro

Hunden ska ha en god grundlydnad. Exempel på moment/färdigheter som hunden bör behärska är, sitt, sitt kvar, ligg, ligg kvar, gå fint i koppel, klara av hundmöten. Vi tittar också på hur hunden hanterar en grupp människor samt hur hunden hanterar möte med en person som bär huvudbonad. I vårt test tittar vi också på om hunden kan ta emot godis fint och att den hanterar plötsligt ljud och om hunden trivs med att åka hiss.

Inför testet:

 • du bokar din tid via vår hemsida/formulär.
 • du får en kallelse med information om testet och vad du ska ha med dig en vecka före testet
 • testet tar ca 40 min
 • hunden ska vara ren
 • hunden ska vara frisk
 • ta med gott godis, en leksak
 • du får inte använda stryphalsband

En social tjänstehund ska ha en god grundläggande socialitet, med det menar vi att hunden ska trivas med att bli klappad av främmande människor. Om du har en hund som enbart gillar er i framiljen så blir det troligtvis inte en bra tjänstehund. Har du en hund som blir så glad så att hunden nästan välter personer i sin närhet här de möter varandra så kan det också bli ett problem. En social tjänstehund ska vara balanserad. Med det menar vi att det kan bli väldigt jobbigt om du behöver ”tjata” på din hund att vara artig och inte buffla på folk. Om detta är fallet är det bättre att du bokar en privatlektion hos oss för att skapa möjlighet att hjälpa hunden att hantera en sådan situation och ibland kan en sådan hund behöva landa lite och bli äldre innan den är redo för ett arbete som tjänstehund. Boka rådgivning hos oss om du undrar eller är funderas över om din hund är lämplig.

Vi har skapat våra tester utifrån kunskap både baserat på Sara Karlbergs erfarenheter från BPH (svenska kenneklubbens Beteende och Personlighetstet för Hund.) samt testprotokoll från internationella organisationer. Vi håller för närvarande på att utveckla våra tester. Vi testar inte hundar som är yngre än 1 år då vi följer svensk standard för utbildning av vårdhund och dess riktlinjer för tester av hund.

Introduktionskurs – AAI (Hundunderstödda insatser/Animal assisted interventions)
Kan påbörjas utan hund, precis när du vill. 4h studietid online.

Branschkunskap 1

 • Antrozoologi
 • Grundläggande branschterminologi
 • Lokal ordningsstadga och lagstiftning
 • Styrdokument och riktlinjer för branschen
 • Smittskydd, arbetsmiljöfrågor, basala hygienrutiner, pälsdjursallergi och djuromsorg
 • Utbildningsalternativ i branschen

Tjänstehunden 1

 • Antrozoologi
 • Grunderna i hundspråk och stress
 • Djurskydd
 • Arbete med tjänstehund inom vård, omsorg och skola

Utbildningen i branschkunskap är utvecklad med nedanstående teman med inriktning på hundunderstödd aktivitet. AAA/Besökshund i teorin kan påbörjas utan hund, precis när du vill, skaffa dig kunskapen och var beredd att kunna göra l-test när din hund fyllt ett år.

Branschkunskap 2

 • Basala hygienrutiner inom vård och omsorg enligt SOSFS 2007:19 [14] 
 • Smittskydd och zoonoser
 • Tystnadsplikt och sekretess 
 • Handlingsberedskap vid avvikelse och olycksfall
 • Riskanalyser
 • Etik och människosyn/hundsyn
 • Förhållningssätt mot hund, deltagare, personal och anhöriga/vårdnadshavare
 • Introduktion av tjänstehund i verksamheter inom vård, omsorg och skola

Tjänstehunden 2

 • Djurskydd och regler/undantag som gäller för branschen
 • Reflektion kring etiska aspekter inom hundhållning
 • Förebyggande friskvård för hund
 • Hundens naturliga beteenden och rasspecifika egenskaper
 • Stress, rädsla och aggressivitet hos hund, samt stressreducering
 • Grundläggande kunskaper i inlärningsteorier och positiva träningsmetoder (bl.a. belönings- och relationsbaserad inlärning)
 • Hundens frivillighet och samtycke

Besökshund i praktiken
AAA/Besökshund (praktisk+ VFU) Görs när du genomfört lämplighetstest, AAI-intro samt AAA/Besökshund i teorin.

Hundträning 

 • Planering, genomförande och dokumentation av hundträning
 • Klicker som träningsmetod i praktiken
 • Targetträning och positionering
 • Belöningstekniker som motiverar hunden till samarbete
 • Den egna hundens mentalitet och rasspecifika egenskaper i praktiken
 • Anpassning av träning med hänsyn till hundens kapacitet och behov
 • Förmåga att läsa av sin hund bryta träningen vid för svår miljö eller för svåra situationer
 • Kommunikation med sin hund i normal samtalston och med handsignaler
 • Skapa en trygg relation med sin hund genom avslappning
 • Interaktion med tredje part (grupp och enskild individ)

AAA/Besökshund – VFU = Verksamhetsförlagd utbildning

Praktiskt arbete i verksamhet

 • Arbete efter basala hygienrutiner inom vård och omsorg enligt SOSFS 2007:19 [14] 
 • Arbetskapacitet och motivationsnivå på sin hund baserat på ras, individ och hälsa  
 • Säkerställande av säkerhet, trivsel och trygghet i arbete med hundunderstödd aktivitet
 • Avläsa sin hund i olika miljöer och situationer och reagera/agera på när hunden utsätts för stress/påfrestning
 • Anpassning efter deltagarens behov och dagsform 
 • Förmåga att avbryta arbete när hund eller deltagare visar tecken på ovilja
 • Introduktion av hund på ett yrkesmässigt sätt i nya miljöer
 • Reflektion kring kommunikationsstrategier mellan människa och hund
 • Samarbete med andra yrkesgrupper
 • Professionellt förhållningssätt mot hund, deltagare, personal och anhöriga i praktiken
 • Reflektion kring det egna förhållningssättet i form av klädsel, utrustning och agerande
 • Arbete enligt ett lösningsfokuserat förhållningssätt
 • Genomförande av hundunderstödd insats med utgångspunkt från brukarens oberoende, självbestämmande och integritet
 • Genomförande av hundunderstödd insats med utgångspunkt från ett professionellt förhållningssätt, etiska ställningstaganden, en belöningsbaserad hundträning och utifrån ett korrekt djurskyddperspektiv
 • Planering och utförande av hundunderstödd aktivitet 
 • Redogörelse för och reflektion kring det praktiska arbetet med hund i hundunderstödd aktivitet AAA

Certifiering

Du anmäler dig till certifiering när det är dags. Vi kommer att ha tillfällen uppbokade över hela landet så att du kan själv välja när i tiden det passar dig att ta din examen. På certifieringen ska alla delarna i utbildningen falla samman. Vi ska kunna på examenstillfället be om att visa upp vissa grundfärdigheter samt att vi vill se att hunden trivs med sin uppgift i samspelet med en främmande person.

Fristående kurser

Online (kräver ej hund)

Introduktionskurs – AAI (Hundunderstödda insatser/Animal assisted interventions)
Kan påbörjas utan hund, precis när du vill. 4h studietid online.

Branschkunskap 1

 • Antrozoologi
 • Grundläggande branschterminologi
 • Lokal ordningsstadga och lagstiftning
 • Styrdokument och riktlinjer för branschen
 • Smittskydd, arbetsmiljöfrågor, basala hygienrutiner, pälsdjursallergi och djuromsorg
 • Utbildningsalternativ i branschen

Tjänstehunden 1

 • Antrozoologi
 • Grunderna i hundspråk och stress
 • Djurskydd
 • Arbete med tjänstehund inom vård, omsorg och skola

Utbildningen i branschkunskap är utvecklad med nedanstående teman med inriktning på hundunderstödd aktivitet. AAA/Besökshund i teorin kan påbörjas utan hund, precis när du vill, skaffa dig kunskapen och var beredd att kunna göra l-test när din hund fyllt ett år.

Branschkunskap 2

 • Basala hygienrutiner inom vård och omsorg enligt SOSFS 2007:19 [14] 
 • Smittskydd och zoonoser
 • Tystnadsplikt och sekretess 
 • Handlingsberedskap vid avvikelse och olycksfall
 • Riskanalyser
 • Etik och människosyn/hundsyn
 • Förhållningssätt mot hund, deltagare, personal och anhöriga/vårdnadshavare
 • Introduktion av tjänstehund i verksamheter inom vård, omsorg och skola

Tjänstehunden 2

 • Djurskydd och regler/undantag som gäller för branschen
 • Reflektion kring etiska aspekter inom hundhållning
 • Förebyggande friskvård för hund
 • Hundens naturliga beteenden och rasspecifika egenskaper
 • Stress, rädsla och aggressivitet hos hund, samt stressreducering
 • Grundläggande kunskaper i inlärningsteorier och positiva träningsmetoder (bl.a. belönings- och relationsbaserad inlärning)
 • Hundens frivillighet och samtycke

Fristående kurser

Online – kräver hund

Utbildningen kan göras både onlinebaserad eller fysisk. Går du online kan den startas upp när du önskar och du har ett år på dig att slutföra din utbildning, du tar det i den takt du önskar. Går du den fysiska så är det två intensivdagar, se datum i anmälan.

Uppgifterna i kursen är kopplade till två böcker, Sociala Tjänstehundar – Omsorg utan ord av Sara Karlberg & Helena Eriksson och Lexikon i hundspråk av Anders Hallgren, vilka utgör kurslitteraturen för kursen. Dessa två böcker ingår även i våra andra utbildningar vilket underlättar för dig om du vill fortsätta våra utbildningar.

Kursplanen för utbildningen är fastställd av Svenska Terapihundskolan och utgår från de kriterier och förutsättningar som ett hundteam behöver för att påbörja ordinarie utbildningar.

Går du den fysiska så räcker det med att dyka upp. Du får kallelse med information om vad du ska ta med.

Barnbehörigheten består av lämplighetstestet samt praktik och diplomering med barn. Vi har skapat denna möjlighet för dig som enbart vill ha med dig hunden som motivation och inte utföra några större aktiviteter. Vi rekommenderar dock att du utökar din kunskapsbank inom hundunderstödd aktivitet med barn och ta vår utbildning till läshund och fadderhund. Där får du färdiga paket att använda i arbetet med barn.

Är ett koncept skapat av Svenska Terapihundskolans grundare Sara Karlberg 2008. Det består av färdiga lekar/övningar som hjälper barn att utveckla deras empatiska förmåga. Att lära sig respektera djur och natur och människan samt skapa goda förutsättningar för samarbete. Konceptet innefattar även målarblad och sagobok kopplat till alla lekar och övningar.

Fadderhunden – i teorin
Denna del av HUA/Fadderhund ligger helt och hållet online på vår lärplattform Canvas.

Fadderhunden –  i praktiken
Här tränar vi på de grundfärdigheter hunden behöver kunna för att arbeta med barn som fadderhund. Vi tränar också på de lekar som ingår i fadderhundskonceptet. Du måste ha genomfört AAA/Fadderhund teoretisk innan du genomför denna del.

Fadderhunden – VFU
Du ska genomföra 10 h praktik med barn varav minst 5 h med fadderhundstema i verksamhet och sedan lämna in en praktikdagbok online + omdöme från din praktikplats. Dvs. om du följer hela kursplanen som besökshundsteam från början till slut kan du baka in dessa 5 h i de 10 h du gör för att få barnbehörigheten, d.v.s. av de totalt 15h du gör på AAA/Besökshund så kan du göra 5 h fadderhund.

Om du gått AAA/Besökshund tidigare, men saknar barnbehörigheten, måste ni göra 10 h praktik med barngrupp totalt för att bli fadderhunddsteam med barnbehörighet, d.v.s. antingen 5 h fadderhund + 5 h AAA med barngrupp eller 10 h enbart fadderhund.

Du måste ha genomfört AAA/Fadderhund teoretiska och praktiska delarna innan du gör VFU med barngrupp.

Fadderhund – certifiering

Diplomeringen sker då din VFU är genomförd och godkänd av din huvudlärare. Du måste boka in diplomeringen senast två veckor på förhand och på den ort du önskar att genomföra den. Vilka orter som är valbara framgår i vår bokningskalender. Vi är alltid två bedömare på plats vid diplomeringen, oftast är din huvudlärare en av dem.

För att bli godkänd som Fadderhundsteam samtidigt som du går Besökshundsutbildningen behöver ni genomföra ett ditt diplomeringsprov där ni visar upp att hunden behärskar alla de grundfärdigheter som krävs för att jobba tillsammans med barn som fadderhund, samt att du som hundförare kan stötta din hund och lägga upp fadderhundsaktiviteterna på ett pedagogiskt sätt för barngruppen. Du behöver inte göra ett separat diplomeringsprov för enbart Besökshund.

Har du däremot gått besökshundsutbildningen gjort din diplomering med barngrupp dvs. barnbehörigheten så kan du validera din fysiska diplomering med barngrupp i Fadderhundskonceptet. För att erhålla diplom behöver du filma och lämna in de olika fadderhundslekarna med minst tre barn i gruppen.

Här har du redan utfört lämplighetstestet med barn och antingen är du i utbildning till besökshundsteam eller så har du redan gått utbildningen och vill ta det till nästa steg.

Läshund – i teorin
Denna del av AAA/Läshund ligger helt och hållet online på vår lärplattform Canvas. Här går vi bl.a. igenom hur arbetet med läshund går till och du får även med dig de grundfärdigheter och ett par tricks som hunden behöver kunna då den ska jobba som läshund.

Läshund – VFU
Denna del av AAA/Läshund genomförs både digitalt och fysiskt. Den digitala delen består av ett handlett besök där du ska visa upp de grundfärdigheter  som krävs av hunden för att få gå ut på AAA/Läshund, VFU. Du måste ha genomfört AAA/Läshund – teoretisk innan du genomför denna del. Du ska själv boka in en tid med din huvudlärare då denna del ska genomföras och du och hunden ska genomföra en lässtund på ca 20 minuter med ett, för hunden okänt, barn. Denna del kan göras på din hemort och du visar upp det genom att göra det via zoom. Den fysiska delen består av 10h praktik varav minst 5h lästräning med barn.

Läshund – certifiering

För att bli godkänd som läshundsteam behöver ni genomföra ett extra arbetsprov där ni visar upp att hunden behärskar alla de grundfärdigheter som krävs för att jobba tillsammans med barn som läshund, samt att du som hundförare kan stötta din hund och lägga upp lässtunden på ett pedagogiskt sätt för barnet. Denna görs digitalt via zoom.  

Utbilda dig i möjligheten att berika vuxna och äldre med läsandets förtrollande effekter. Vi har utvecklat ett samarbete med Myndigheten för tillgängliga medier och vi kommer att utgå ifrån deras studiematerial för högläsare och läsombud. Utbildningsmaterialet baseras på våra erfarenheter och det utbildningsmaterial vi fått i samarbete med Myndigheten för tillgängliga medier.

Tjänstehundsdelen

Utbildning av enbart hunden

Lämplighetstest

Kan utföras när hunden fyllt ett år. Tar ca 40 minuter och utförs av två instruktörer. Kan även göras efter AAI-Intro

Hunden ska ha en god grundlydnad. Exempel på moment/färdigheter som hunden bör behärska är, sitt, sitt kvar, ligg, ligg kvar, gå fint i koppel, klara av hundmöten. Vi tittar också på hur hunden hanterar en grupp människor samt hur hunden hanterar möte med en person som bär huvudbonad. I vårt test tittar vi också på om hunden kan ta emot godis fint och att den hanterar plötsligt ljud och om hunden trivs med att åka hiss.

Inför testet:

 • du bokar din tid via vår hemsida/formulär.
 • du får en kallelse med information om testet och vad du ska ha med dig en vecka före testet
 • testet tar ca 40 min
 • hunden ska vara ren
 • hunden ska vara frisk
 • ta med gott godis, en leksak
 • du får inte använda stryphalsband

En social tjänstehund ska ha en god grundläggande socialitet, med det menar vi att hunden ska trivas med att bli klappad av främmande människor. Om du har en hund som enbart gillar er i framiljen så blir det troligtvis inte en bra tjänstehund. Har du en hund som blir så glad så att hunden nästan välter personer i sin närhet här de möter varandra så kan det också bli ett problem. En social tjänstehund ska vara balanserad. Med det menar vi att det kan bli väldigt jobbigt om du behöver ”tjata” på din hund att vara artig och inte buffla på folk. Om detta är fallet är det bättre att du bokar en privatlektion hos oss för att skapa möjlighet att hjälpa hunden att hantera en sådan situation och ibland kan en sådan hund behöva landa lite och bli äldre innan den är redo för ett arbete som tjänstehund. Boka rådgivning hos oss om du undrar eller är funderas över om din hund är lämplig.

Vi har skapat våra tester utifrån kunskap både baserat på Sara Karlbergs erfarenheter från BPH (svenska kenneklubbens Beteende och Personlighetstet för Hund.) samt testprotokoll från internationella organisationer. Vi håller för närvarande på att utveckla våra tester. Vi testar inte hundar som är yngre än 1 år då vi följer svensk standard för utbildning av vårdhund och dess riktlinjer för tester av hund.

Besökshund i praktiken
AAA/Besökshund (praktisk+ VFU) Görs när du genomfört lämplighetstest, AAI-intro samt AAA/Besökshund i teorin.

Hundträning 

 • Planering, genomförande och dokumentation av hundträning
 • Klicker som träningsmetod i praktiken
 • Targetträning och positionering
 • Belöningstekniker som motiverar hunden till samarbete
 • Den egna hundens mentalitet och rasspecifika egenskaper i praktiken
 • Anpassning av träning med hänsyn till hundens kapacitet och behov
 • Förmåga att läsa av sin hund bryta träningen vid för svår miljö eller för svåra situationer
 • Kommunikation med sin hund i normal samtalston och med handsignaler
 • Skapa en trygg relation med sin hund genom avslappning
 • Interaktion med tredje part (grupp och enskild individ)

AAA/Besökshund – VFU = Verksamhetsförlagd utbildning

Praktiskt arbete i verksamhet

 • Arbete efter basala hygienrutiner inom vård och omsorg enligt SOSFS 2007:19 [14] 
 • Arbetskapacitet och motivationsnivå på sin hund baserat på ras, individ och hälsa  
 • Säkerställande av säkerhet, trivsel och trygghet i arbete med hundunderstödd aktivitet
 • Avläsa sin hund i olika miljöer och situationer och reagera/agera på när hunden utsätts för stress/påfrestning
 • Anpassning efter deltagarens behov och dagsform 
 • Förmåga att avbryta arbete när hund eller deltagare visar tecken på ovilja
 • Introduktion av hund på ett yrkesmässigt sätt i nya miljöer
 • Reflektion kring kommunikationsstrategier mellan människa och hund
 • Samarbete med andra yrkesgrupper
 • Professionellt förhållningssätt mot hund, deltagare, personal och anhöriga i praktiken
 • Reflektion kring det egna förhållningssättet i form av klädsel, utrustning och agerande
 • Arbete enligt ett lösningsfokuserat förhållningssätt
 • Genomförande av hundunderstödd insats med utgångspunkt från brukarens oberoende, självbestämmande och integritet
 • Genomförande av hundunderstödd insats med utgångspunkt från ett professionellt förhållningssätt, etiska ställningstaganden, en belöningsbaserad hundträning och utifrån ett korrekt djurskyddperspektiv
 • Planering och utförande av hundunderstödd aktivitet 
 • Redogörelse för och reflektion kring det praktiska arbetet med hund i hundunderstödd aktivitet AAA

Certifiering

Du anmäler dig till certifiering när det är dags. Vi kommer att ha tillfällen uppbokade över hela landet så att du kan själv välja när i tiden det passar dig att ta din examen. På certifieringen ska alla delarna i utbildningen falla samman. Vi ska kunna på examenstillfället be om att visa upp vissa grundfärdigheter samt att vi vill se att hunden trivs med sin uppgift i samspelet med en främmande person.