Information

Utbildning på Grundnivå innebär hundunderstödda aktiviteter (AAA). Det är den första nivån av utbildning. Du som hundförare behöver ha gått minst 2 års gymnasium eller motsvarande samt ha kunskap om den målgrupp du ska arbeta med. Du kan välja antingen att gå programmet eller läsa till examen på fristående kurser i egen takt. Utbilding på Avancerad nivå innebär olika typer av hundunderstödda insatser. (AAE, AAT, AAC)

Läs mer om förberedande
 • Översikt
  Förberedande

  • 35 studietimmar
  • 11 informationsblock
  • 22 st uppgifter
  • Handledning av instruktör
  • 1 år på att slutföra
  • Diplom kan erhållas om du gjort uppgifterna

  Vi erbjuder även denna i fysisk form på vissa orter

Läs mer om besökshund
 • Översikt delkurser
  Besökshundsprogrammet

  • G0 – Lämplighetstest
  • GI – AAI – Introduktionskurs
  • G2 – AAA/Besökshund i teorin
  • G3 – AAA/Besökshund i praktiken
  • G4 – AAA/Besökshund VFU
  • G5 – AAA/Certifiering
Läs mer om skolhund
 • Översikt delkurser –
  Skolhundsprogrammet

  • G0 – Lämplighetstest – barn
  • A1 – AAE – Skolhund i teorin
  • A2 – AAE – Skolhund i praktiken
  • A3 – AAE – VFU
  • A4 – AAE – Examensarbete
  • G5 – Certifiering – Skolhund
Skolhundspedagog
 • Översikt
  Skolhundspedagog

   • Studietakt 50 %
   • Omfattning 200 YHp
   • yrkesutbildningar på eftergymnasial nivå
   • skräddarsydd i nära samarbete med arbetslivet
   • Teori varvas med praktik – LIA (Lärande i arbete) på en arbetsplats
   • Både fysiska träffar och på distans via e-learningplattform
   • Yrkeshögskoleexamen
Läs mer om psykoterapihund
 • Översikt delkurser

  Psykoterapihundsprogrammet

  • G0 – Lämplighetstest – barn – valfritt
  • A1 – AAC – Psykoterapihund i teorin
  • A2 – AAC – Psykoterapihund i praktiken
  • A3 – AAC- VFU
  • A4 – AAC – Examensarbete
  • G5 – Certifiering – Psykoterapihund

   

Läs mer om vård och terapihund
 • Översikt delkurser

  Vård-/terapihundsprogrammet

  • G0 – Lämplighetstest – barn – valfritt
  • A1 – AAT – Vård-/terapihund i teorin
  • A2 – AAT – Vård-/terapihund i praktiken
  • A3 – AAT – VFU
  • A4 – AAT – Examensarbete
  • G5 – Certifiering – Vård-/terapihund