Val av ras och hundtyp

Som vi har nämnt tidigare är det till att börja med inte en speciell ras som ägnar sig bättre eller sämre som besöks- eller terapihund. När det är sagt så är det en god tanke i att fundera på vilken målgrupp man tänkt arbeta med. Vad ska du ha hunden till? Generellt sätt så är det bra att titta på vad för egenskaper den hundras man gillar är avlad för och om man har en blandras; vad har alla de raserna för egenskaper ursprungligen. Vi har över 400 raser som är avlade för olika ändamål, något som också visar sig i hundarnas beteenden.

Retrivern är till exempel en jakthund som är avlad för att hämta bytet som jägaren har skjutit. Vi kan av den anledningen också till en viss grad förvänta oss att denna typ av hundras gillar att apportera. En del små hundar har en viss tendens till att ljuda en del. Något som kan vara olämpligt om man ska arbeta som en social tjänstehund. Några av de små hundraserna är avlade för att larma att fienden kommer likväl som några av terrierna är avlade för att jaga vilt som också kan bidra till att de kan ljuda en del.

Vidare finns det en del sällskapshundar som är avlade för sällskap och som är VÄLDIGT glad i människor, här är det också viktigt att titta på om hunden faktiskt är glad eller om den visar undergivenhet bara. Vissa ”glada” hundar kan visa sig aldrig sluta jobba, så fort de får ögonkontakt kan det slå över och de har svårt att koppla av. En del större raser är avlade för att vakta, detta är en oönskad egenskap hos sociala tjänstehundar, det behöver inte bli ett problem men det är viktigt att veta att detta är något som hunden är avlad för och måste kunna kontrolleras. Dessa hundar är avlade för att vakta hem och ska ha en viss misstänksamhet, det kan bli tufft för en hund med de egenskaperna om den har svårt med främmande människor som kommer snabbt fram och vill klappa.

Vad ska du ha hunden till?
Man bör också tänka på vilket form av arbete hunden ska användas till. Ska man ha en hund som ska huvudsakligen ligga i knäet eller i en säng på sjukhem/vårdhem eller ska hunden arbeta mest i aktivitet och fartfyllda moment tillsammans med barn och ungdom? Många hundar kan användas till båda delar men alla hundar passar inte lika bra till alla aktiviteter eller målgrupper för den delen.

En del polarhundar och andra hundar med mycket päls och kan fort bli varm och kan i vissa fall ha svårt att ligga stilla i en säng under en längre period. Stora tunga hundar kanske inte ägnar sig så bra till aktiviteter som agility men däremot till spår och sök i skogen. Hundar som är avlade för att valla exempelvis får kan också vara lämpliga hundar för agility eller liknande fartfyllda aktiviteter som kräver stort fokus på föraren.

Storleken har också betydelse beroende på vilken målgrupp man tänkt arbeta med. En stor hund är inte så lämplig att ha i knäet på sköra personer, däremot är en liten hund helt perfekt för det. En liten hund kan däremot lätt skadas om den arbetar med exempelvis en brukargrupp som är utåtagerande och våldsam. Självklart är hundföraren alltid med och kan avstyra en eventuellt riskfylld situation men det kan ändå vara klokt att fundera på vad man ska ha för hund och till vilken målgrupp.

Nu har vi berättat väldigt kortfattat i stora drag om våra tankar kring raser och hundtyper i morgon kommer vi att skriva om våra tankar kring val av uppfödare och linjer.