Sociala tjänstehundar är ett samlingsnamn och det som kan vara viktigt
att lära sig är att det finns en distinkt skillnad mellan de hundar som arbetar
för sin förare och de hundar som arbetar tillsammans med sin förare mot
tredje person.
Assistanshundar som arbetar med sin förare endast.
Den hund som arbetar för sin förare är exempelvis assistanshundar.
En assistanshund är en hund som används som hjälpmedel för en
enskild förare. När en assistanshund är i tjänst eller under utbildning
har den ett tjänstetäcke och är i sällskap med sin förare. Det finns olika
typer av assistanshundar.
– Ledarhund
– Servicehund
– Alarmerande servicehund /Diabeteshund/Epilepsihund
– Signalhund
Sociala tjänstehundar arbetar med sin förare mot tredje person.
– Besökshund
– Terapihund
– Vårdhund
– Skolhund
– Läshund/Bokhund
– Fadderhund